OS106 Fönsterkitt

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Plastiskt fönsterkitt för glasning. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel.

Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet.

Finns i olika standardkulörer. I större förpackningar säljes OS106 Fönsterkitt under namnet OS108 Mastic.

Användningsområde

Glasning, konventionellt tryckoch falskittför glasrutor i trä- och metallbågar.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

  • Smidig och lättarbetad pasta
  • Används av ledande fönsterfabriker och glasmästerier
  • Övermålningsbart
OS106 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
OS106 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad