FM810 Hybridskum

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

1-komponent silanterminerat hybridskum 100 % fritt från isocyanater. Skummet levereras färdigt för användning i tryckbehållare med HFC fri drivgas och ”2 i 1” ventil. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar munstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljud dämpnings förmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Användningsområde

Där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. För tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Hybridskum rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten eller oljiga ytor.
Ej lämpligt för rörelseupptagandefogar.
Får ej utsättas för UV exponering.
Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder skumpistol.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Använd handskar och skyddsglasögon.
Extremt brandfarligt - håll borta från öppen eld och andra antändningskällor.

  • 100% fritt från isocyanater
  • Ingen krympning eller efterexpansion
  • Inga skadliga eller hälsofarliga symboler på etiketten
  • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
  • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
  • Kan användas i minusgrader
  • Kräver ej särskild härdplastutbildning för yrkesmässigt bruk
FM810 Säkerhetsdatablad (SE-SV) Säkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220108-IBG1-EN - illbruck - PU EPD
FM810 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad