AA210 Spraymunstycke

Munstycke för skum och lim

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Koniskt spraymunstycke för 2-i-1 ventil.

Användningsområde

Används med skum

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Ta bort skyddslocket från behållaren. Tryck på AA210 på behållaren och vrid ett varv.
På grund av den koniska slangen är skumkvaliteten och utbytet bättre än med en konventionell rak slang.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Enkel att montera
  • Hög effekt tack vare konisk slang
  • Flexibel slang för fyllning av smala/små fogar
  • Passar alla illbruck 2-i-1
AA210 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad