ME315 ADHESIVE TAPE FOIL

Folietejp

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion som ger en högklassig luft och vädertät förslutning runt exempelvis fönster, inom- eller utomhus.

Användningsområde

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggskivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på Tremco CPG skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Det självhäftande klistret är inte kompatibel med hybridfogmassor,

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Kan användas på delvis öppna fasadsystem
  • För inom- och utomhus bruk
  • Snabb och enkel att applicera
  • Mycket UV-tålig
  • Utmärk vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
  • Vädertålig
  • Mycket fukttåligt lim
ME315 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
ME315 EC1 Plus Certifikat (sv-SE) Certifikat
ME315 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad