Explore our brands

Tesniaci systém illbruck i3

illbruck i3, tesniaci systém pre montáž otvorových výplní, bol vyvinutý spoločnosťou Tremco illbruck podľa požiadaviek nemeckej stavebnej legislatívy, reflektujúcej rastúce nároky na úsporu energií v budovách. Miestom, ktoré je najviac vystavené energetickým stratám je práve okno s jedným veľmi nepatrným detailom: pripojovacou škárou. Táto skôr zanedbávaná stavebná časť sa dnes dostáva aj u nás do zorného poľa akademickej obce a výrobcov okien. Rovnako ako vo väčšine krajín EÚ, upravuje aj slovenská legislatíva požiadavky na zabudovanie otvorových výplní. Tie sú detailne riešené v novej vykonávacej norme STN 74 6077 Okná a vonkajšie dvere - Požiadavky na zabudovanie, vydanej k 1. 5. 2014

Prehlad okenných systémov i3