Explore our brands

Koľko kartuší (310 ml) alebo salám (600 ml) budem potrebovať?

Odhadnúť, aké množstvo tmelov nakúpiť, aby nebolo málo a zároveň, aby zbytočne nebolo navyše, môže byť veľmi obtiažna vec. Pokiaľ nemáte skúsenosti s určitou aplikáciou, ťažko potrebné množstvo správne odhadnete. 

Aby sme vám pomohli, vytvorili sme pre vás jednoduchý kalkulátor spotreby tmelov. Postačí, ak mu zveríte potrebné údaje a budete odmenení kvalifikovaným odhadom, koľko kartuší alebo salám budete pre váš projekt potrebovať. 

Otázky? Kontaktujte nás!

 

 

 

Straty pri spracovaní: Odhad, koľko tmelu sa spotrebuje pri jeho spracovaní, vyhladení. Veľa krát závisí na spôsobe vyhladzovania a použitých nástrojoch. 

Upozornenie: Množstvo aplikovaného tmelu sa môže líšiť typom aplikácie. Pokiaľ máte pochybnosti o výsledku,, kontaktujte nás, radi sa vám budeme venovať. 

Kompletná rada tmelov illbruck