GS202 FOOD & WATER SEAL

Potravinársky a akvaríjny silikón

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Silikón pre akváriá je elastický rýchlo tvrdnúcy jednozložkový silikónový tesniaci tmel. Zodpovedá bezpečnostným predpisom DIN 32 622 stanovených pre lepidlá pre celosklenené akváriá. Po úplnej reakcii tmelu bola preukázaná trvalá zaťažiteľnosť, fyziologická nezávadnosť, odolnosť proti hydrolýze, UV žiareniu a odolnosť proti pôsobeniu morskej vody. Reakčný systém silikónu pre akváriá zaručuje rýchlu vulkanizáciu. Počas prvých 24 hodín zreaguje vrstva s hrúbkou cca. 3 mm. Počas reakcie dochádza k uvoľneniu malého množstva kyseliny octovej, po úplnom vytvrdnutí je tmel bez zápachu. Silikón pre akváriá sa vyznačuje extrémne vysokou odolnosťou proti starnutiu.

Použitie/účel

Silikón pre akváriá je vhodný na utesnenie špár akvárií, bazénov, vitrín, celosklenených konštrukcií a na zasklenie konštrukcií trvale umiestnených pod vodou. Vhodný tiež na tmelenie špár v kontakte s pitnou vodou a v prostredí bazénov s koncentráciou chlóru do 1 mg / liter. Pre kontakt s pitnou vodou je tmel vhodný až po úplnom vytvrdnutí tzn. po minimálne 7 dňoch.

  • vysoko lepivý
  • dlhodobo elastický
  • fyziologicky nezávadný
  • odolný voči pôsobeniu morskej vody
MSDS_T-I-GS202_(v18-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_GS202_datasheet_Potravinársky a akvaríjny silikón_sk-SK_v1.pdf TDS