LD701 TEXTURED ACRYLIC SEAL

Štrukturálny akryl

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Plastoelastický disperzný akrylátový tesniaci tmel, ktorého štruktúra zodpovedá vzhľadu omietky.

Použitie/účel

Veľmi vhodný pre opravu a zlepšenie vzhľadu štrukturálnych a trených omietok. Možné použiť pre utesnenie škár a trhlín v murive, pórobetónu, kameni a omietke v interiéri. Nie je vhodný pre aplikáciu do dilatačných škár.

  • Bez zápachu
  • Štruktúrou povrchu zodpovedá omietke
  • Dobrá priľnavosť na väčšinu bežne používaných stavebných materiálov bez použitia primeru
  • Priľne aj na ľahko navlhnuté povrchy
MSDS_A-I-LD701_(v10-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_LD701_datasheet_TEXTURED ACRYLIC SEAL _sk-SK_v4.pdf TDS