Explore our brands

Montáž okien

Moderné okná sú iné než tie pred dvadsiatimi rokmi. Zmenili sa materiály, zasklenie a tesnenie. A zmenila sa tiež montáž. Ak sa ešte začiatkom 90. rokov používal na vyplnenie škáry medzi okenným rámom a ostením domu povrazec a neskôr len PU pena, dnes sú obe tieto metódy považované za zastarané a nevyhovujúce. A je tomu práve z dôvodu dokonalejších materiálov a tiež rastúcich požiadaviek na úsporu energií. Montáž okien v SR upravuje nová prevádzacia norma STN 73 3134 Okno a vonkajšie dvere - požiadavky na zabudovanie. 

V nasledujúcich kategóriách sú typické stavebné materiály ak nim odporúčané produkty pre inštaláciu okien - vždy pre rekonštrukciu a novostavbu. Skladba produktov, k příslušnému detailu, je však veľmi všeobecná. Nie je schopná pokryť desiatky rôznych situácií z reálnej stavby. Z tohto dôvodu zadarmo poskytujeme poradenskú činnosť, pri ktorej sa detailne venujeme konkrétnemu prípadu a navrhujeme optimálne riešenie.