ME901 BUTYL & BITUMEN PRIMER

Butyl & Bitúmen Primer

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Primer na báze polymérového roztoku.

Použitie/účel

Butyl & Bitúmen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladov pred aplikáciou butylových a bitúmenových pások.

  • krátka doba odvetrania
  • ľahko spevní podkladovú plochu
  • optimalizuje priľnavosť
MSDS_B-I-ME901_(v9-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME901_datasheet__skSK_v1.pdf TDS