Certificeringen & Brancheorganisaties

illbruck biedt geteste en gecertificeerde afdichtingsproducten voor de bouwsector. Daarnaast is Tremco CPG als organisatie achter illbruck nauw betrokken bij diverse brancheorganisaties voor optimale productie en ontwikkeling van haar bouwproducten.  


illbruck biedt geteste en gecertificeerde afdichtingsproducten voor de bouwsector. Hiervoor worden gestandaardiseerde in- en externe testmethodes gebruikt volgens de Nederlandse en Europese normen zoals NEN-EN, ISO en ETAG. Deze testen worden veelal door gecertificeerde instituten verzorgt met gestandaardiseerde normeringen en protocollen. Elk product dat onder het merk illbruck op de markt komt is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd. Dankzij de 'Centres of Excellence' van moederbedrijf Tremco CPG Europe, kan je er bovendien zeker van zijn dat dezelfde competente experts verantwoordelijk blijven voor de productie en ontwikkeling van toekomstige producten.

Als onderdeel van de Tremco Construction Products Group (Tremco CPG), behoort illbruck tot een familie van hoogwaardige bouwproducten. Binnen Tremco CPG biedt wordt het merk illbruck ondersteunt met een breed scala aan bouwkundige diensten en oplossingen. Lees hieronder verder over de samenwerkingen met testinstituten voor certificeringen en diverse brancheorganisaties. 

Waarop en waarom worden afdichtingsproducten in de bouw getest?

Afhankelijk van de toepassing moet elk product aan bepaalde eisen voldoen om in een gebouw of bouwwerk gebruikt te kunnen worden. Op grond van de Europese Richtlijnen worden de prestaties van bouwproducten bepaald voor diverse toepassingen en wordt bepaald of de CE-markering op een product mag worden aangebracht. Met de CE-markering wordt aan eindgebruikers duidelijk gemaakt dat het product is getest en/of beoordeeld volgens Europese test- en/of beoordelingsmethoden. CE staat voor Conformité Européenne en is een initiatief van de EU om meer transparantie te krijgen over de kwaliteit van producten. Dit wordt ook wel de ‘Nieuwe Aanpak’ genoemd.

De letters ‘CE’ komen voor op veel producten die worden verkocht in de Europese Economische Ruimte (EER). Ze betekenen dat producten die in de EER worden verkocht, zijn beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Natuurlijk zijn onze producten CE-gemarkeerd wanneer dat nodig is.

VOS-emissie

De VOS-emissierichtlijn is het belangrijkste beleidsinstrument voor de vermindering van de industriële emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) in de Europese Unie.

Artikel 13 van de Verfrichtlijn, goedgekeurd in 2004, wijzigde de oorspronkelijke VOS-emissierichtlijn en beperkt het gebruik van organische oplosmiddelen in decoratieve verven en vernissen en in afwerkingsproducten voor voertuigen. In de Verfrichtlijn zijn voor bepaalde toepassingen maximale VOS-grenswaarden voor verven en vernissen vastgelegd.

https://www.eea.europa.eu/

MPA BAU

MPA BAU voert materiaaltesten uit voor de bouw- en machinebouwsector. Op drie locaties worden grondstoffen, bouwmaterialen, bouwproducten en -types, constructies, pijpleidingen, technische apparatuur, roterende schuurmiddelen en corrosiewerende maatregelen getest, gecontroleerd, goedgekeurd en gecertificeerd.

https://www.mpa-hannover.de

SKH

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. Gaandeweg heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

https://www.skh.nl/nl/

LEED

Het LEED-keurmerk wordt met name in de Verenigde Staten erkend als het bewijs dat een gebouw milieuverantwoordelijk is. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de volgende beoordelingen worden verkregen: Certified, Silver, Gold en Platinum. Leed is gebaseerd op de BREEAM-methodiek en streeft dan ook hetzelfde na.

http://leed.usgbc.org/

Stichting Komo

De onafhankelijke Stichting KOMO waarborgt de onafhankelijkheid en toegevoegde waarde van het collectieve KOMO-keurmerk. Doel van Stichting KOMO: overzicht creëren in de bouwstroom en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dit door het uitgeven van certificaten, nadat objectief door externe, onafhankelijke deskundigen is vastgesteld dat een product, dienst of realisatieproces aanhoudend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen, beoordelingsrichtlijn (BRL). Dit geeft de bouw en infra zekerheid en zorgt voor vertrouwen bij de opdrachtgevers.

https://www.komo.nl/

IFT Rosenheim

De basis van het IFT ligt bij het testen van kozijnen en gevels. Daarnaast biedt het IFT bouwproducttesten aan op het gebied van: brandwerendheid, glastesten en geluidsdichtheid. Het instituut is een specialist voor CE-markeringen en voor bouwproducten.  

https://www.ift-rosenheim.de/home

EMICODE®

Door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) worden producten volgens EMICODE® met EC1 of EC1Plus als zeer emissie-arm gecertificeerd.

https://www.emicode.com/emicode/

SKG-IKOB

SKG-IKOB is een certificatie- en keuringsinstituut voor producenten, leveranciers, uitvoerders en dienstverleners in de bouw en de gebouwde omgeving voor het behalen van certificaten, keurmerken en labels.

https://www.skgikob.nl/

BREEAM

BREEAM is de afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een keurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. 

https://www.breeam.nl/

VLK

De Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) is een brancheorganisatie en verenigt de lijmfabrikanten en -importeurs die op de Nederlandse markt actief zijn. De ledenbedrijven zijn merendeels internationale ondernemingen die Europees of mondiaal actief zijn. De VLK stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen tegenover haar stakeholders zodat er optimale ruimte is voor ontwikkeling, productie, handel en toepassing van haar producten.

https://www.vlk.nu/home

FEICA

Sinds geruime tijd is CPG lid van de Europese associatie van OCF-producenten, werkend onder de FEICA-organisatie. De FEICA is een Europese vereniging voor de lijm- en kitindustrie. Gezamenlijk wordt gewerkt aan industrie-standaarden om eigenschappen van Polyurethaan Schuim (OCF) met zijn unieke kenmerken vast te stellen. Het eerste doel is om compleet transparante testmethoden te ontwikkelen waarmee iedereen die daar belang aan hecht, de eigenschappen van OCF onafhankelijk kan vaststellen. De Europese OCF-producenten in deze werkgroep zijn overeengekomen om deze testmethoden te gebruiken zodat het voor de consumenten transparanter wordt om producten te vergelijken. 

https://www.feica.eu/