TP651 ILLMOD TRIO 600

Multifunctioneel Voegenband

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

Opencellig polyurethaan zachtschuim geïmpregneerd met brandwerende kunsthars. De verschillende eigenschappen met betrekking tot de doorlaatbaarheid van vocht worden door een impregnering aan een kant bereikt.

Gebruik/doel

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele afdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in aansluitvoegen rond ramen en deuren met tegelijkertijd warmte isolerende eigenschappen over de gehele bouwdiepte. Een van de eigenschappen van illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is de damp-open afdichting volgens het principe “binnen dichter dan buiten”.

Het multifunctionele afdichtingsband combineert drie afdichtingsproducten in één product. Voorwaarde is een voeg rondom het raam die binnen het toepassingsgebied van het band valt. Voor de montage van een raam wordt illbruck TP651 aangebracht en met het raam in de kozijnopening gezet. Er is verder geen stap in het productieproces nodig, omdat na het aanbrengen van band het raam in technisch opzicht goed afgewerkt is. Het band dient aaneengesloten aangebracht te worden. Open aansluitingen kunnen met illbruck SP025 Folielijm Eco afgedicht worden. illbruck TP651 is niet geschikt voor de afdichting van drukkend of stilstaand water. De overgang naar de afdichting aan de zijkant dient altijd luchtdicht en slagregendicht uitgevoerd te worden. Het verdient aanbeveling de hoeken met illbruck SP025 Folielijm Eco af te dichten.

• Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
• Compatibel met illbruck kitten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.
• Het band mag niet in contact komen met oplosmiddelhoudende of agressieve chemicaliën.
• illbruck TP651 ILLMOD TRIO 600 is niet geschikt voor bewegingsvoegen in de gevel.
• Afwijkingen dienen goedgekeurd te worden door Tremco CPG Nederland.
• In geval van een Blowerdoortest moet het schuimband eerst volledig zijn uitgezet, voordat de test wordt gedaan. Het band moet ten minste 4 weken voor de test worden gemonteerd.

Zie het veiligheidsinformatieblad.

  • Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
  • Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
  • Weerbestendig
  • Voldoet aan de Duitse RAL-eisen met betrekking tot de montage
  • Dampdoorlatend
Veiligheidsblad TP651 v8 nl-NL Veiligheidsblad
Productblad TP651 ILLMOD TRIO 600 nlNL v2 TDS