Znajdź produkt

Poliuretanowe tworzywo piankowe o otwartych komórkach, impregnowane polimerem. Taśma TP300 może być używana do uszczelniania konstrukcji, np. szczelin montażowych lub jako ograniczenie dla masy uszczelniającej. Taśma nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe, stąd zalecania jest do stosowania wyłącznie w zakrytych aplikacjach. Posiada jednostronną warstwę samoprzylepną.

Taśma nie może stykać się z chemikaliami zawierającymi rozpuszczalniki i mającymi działanie agresywne - również podczas czyszczenia.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • BG2 według normy DIN 18542
  • Możliwość stosowania z uszczelniaczami
  • Szczelność na oddziaływanie intensywnego deszczu do 300 Pa
TP300 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
TP300 - karta produktu Karta systemu/produktu