Upptäck nya TP654 illmod TRIO 1050

Inom EU bedöms cirka 40 % av energiförbrukningen och 36 % av CO2-utsläppen komma från drift av byggnader. Dessutom orsakar läckage i byggnaders yttre klimatskal omkring åtta procent av de totala skadekostnaderna, enligt en IFB-undersökning – och denna trend ökar. 

Ett lufttätt koncept från planeringsfas till inspektion krävs. Vår lösning är: illbruck TP654 illmod TRIO 1050. Det innovativa multifunktionella fogbandet (patentsökt) är en del av vårt integrerade lösningskoncept med förstklassiga produkter och förstklassig service från planering till implementering.

Perfekt prestanda

TP654 illmod TRIO 1050 är fogbandet med den perfekta vågstrukturen. Den unika, patentsökta geometrin och materialkombinationen säkerställer bästa prestanda. 

Detta har även testats och certifierats enligt MF-klass 1 i DIN 18542. Med den nya typen av skum på utsidan av fogbandet, den fuktvariabla filmen i vågstrukturen och det beprövade impregnerade skummet inuti, bildar fogbandet det nödvändiga kontinuerliga lufttäta skiktet.

 

Upptäck nya fogbandet TP654 illmod TRIO 1050 från illbruck. Vårt hittills tätaste, snabbaste och mest innovativa fogband.
 

 


Tre lösningar i ett

1. Lufttät kontakt med vägg och byggnadselement

Interaktionen mellan filmen och de två grå skumlagren säkerställer fogbandets kontakt med vägg och byggnadselement. En fönsterfog med TP654 blir därför en effektiv komponent i det lufttäta klimatskalet. Det testade a-värdet för lufttätheten är 100 % högre än vad som krävs.

2. Regnsäkert och ljudisolerat

Fogbandets innovativa struktur med flera lager, bestående av impregnerat skum i mitten och det grå skummet med slutna celler på utsidan, gör fogen regnsäker mot slagregn med över 1050 Pa - och ligger därmed 75 % över kraven för  F1-fogband enligt DIN 18542. TP654 imponerar även ifråga om ljudisolering: det utmärkta värdet på 60 dB uppnås tack vare en extrem lufttäthet.

3. Håller fogarna torra

Tack vare geometrin med den unika vågstrukturen är TP654 öppen för utsläpp av ånga. Det variabla fuktighetsskiktet gör det möjligt för hög luftfuktighet att släppas ut från fogen. Beroende på skillnad mellan ytter- och innertemperatur, kan fukt i luften släppas ut. Detta uppfyller de tyska RAL-kraven för kvalitetsgaranterad installation. Fogen förblir permanent torr och funktionell, vilket ger optimal värmeisolering.


Enkel och hållbar installation

TP654 illmod TRIO 1050 står för en hållbart tillförlitlig installation. Fogbandet erbjuder perfekt prestanda, men också perfekta installationsegenskaper. För ett säkert, enkelhet, tidsbesparande och optimalt långvarigt resultat.

Hållbart val

Endast två dimensioner för fogar på 6-30 mm innebär färre material och du kommer alltid att ha rätt fogband på lager.

Förenklad installation

Det fuktreglerande lagret gör att TP654 kan installeras åt båda håll - och förväxlingar kan nu helt undvikas.

Enkel placering av fönster

Den nya släta ytstrukturen hos det yttre skummet gör det enkelt att placera fönstret i öppningen.

Effektiv installationsprocess

TP654-rullarna är upp till 90% längre - färre rullbyten - ännu mer effektivt. Och vårt beprövade, högkvalitativa foder slits inte heller. Detta gör installationen snabb och enkel.

Permanent lösning

Fogbandet behåller sin ursprungliga längd permanent. Därför elimineras risken för luftläckage och kostsam omarbetning undviks.