TP654 ILLMOD TRIO 1050

Multifunksjonsbånd

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

TP654 illmod Trio 1050 er en ny generasjon impregnert, forhåndskomprimert multifunksjonell tape for vinduer og dører.

Med vår nyeste innovasjon TP654 illmod TRIO 1050 er det enkelt å oppfylle de nye kravene. Den unike bølgestrukturen på innsiden sikrer høy tetthet uansett fugebredde og kombinerer ytelse med perfekte monteringsegenskaper for pålitelige resultater av høy kvalitet.

1) 3 lag skum: Det grå skummet er lufttett og består av lukkede celler som skaper en 100 % sikker tetning mellom vinduet og veggen. Det svarte skummet har en langsommere svelletid, noe som forenkler monteringen.

2) Inne i produktet er det et lufttett lag som forbinder det grå og det svarte skummet fra topp til bunn, eller fra den ene siden til den andre.

Sammen skaper disse to teknologiene et høyytelsesprodukt som tetter og er slagregnbestandig opp til 1050 Pa.

Bruk

TP654 er en lufttett multifunksjonell bånd som brukes til å tette skjøter rundt vinduer og dører. Produktet beskytter mot slagregn og gir høy lufttetthet, isolasjon og lydreduksjon.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

TP654 er testet i henhold til standarden EN1027.

For å oppnå denne ytelsen i konstruksjonen må alle komponenter og samspillet mellom dem evalueres.

Kompatibilitet med andre fugemasser enn illbruck må testes på forhånd.

Fugebåndet må ikke komme i kontakt med løsemiddelbaserte eller aggressive kjemikalier.

Høye temperaturer øker ekspansjonen, mens lave temperaturer reduserer ekspansjonen.

Hvis produktet brukes i det maksimale temperaturområdet 15-20 eller 25-30, er UV-bestandigheten bare 1 måned. Etter dette må den multifunksjonelle tapen beskyttes mot UV-lys.

De grå delene av båndene kan endre farge hvis båndene står åpne og utsettes for UV-lys.

Båndenes ekspansjon for å danne en forseglet skjøt avhenger av bredden på skjøten og kan ta noen dager ved romtemperatur.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Slagregnstett opp til 1050Pa
  • Enkel montering: Båndet kan monteres begge veier på grunn av den variable Sd-verdien.
  • Sikrer en lufttett forbindelse mellom vindu og vegg takket være den unike 3-lagsstrukturen.
  • Hver dimensjon dekker flere fugebredder
  • Hver dimensjon dekker flere fugebredder
  • Kan installeres under alle værforhold
  • Emisjonstestet EC1 Plus
TP654 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
TP645 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad