Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

TP654
illmod TRIO 1050

Produkt

Det bästa multifunktionsband som illbruck utvecklat. Bana väg för smartare fönstertätning

Användningsområde

TP654 är ett lufttätt multifunktionsband som används till försegling av fogar runt fönster och dörrar. Produkten skyddar mot slagregn och ger en hög lufttäthet, isolering och ljudreduktion

 

 • Slagregnstät upp till 1050Pa
 • Lätt att installera
 • Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare de tre olika lagren
 • Färre storlekar täcker ett större applikationsområde 
 • Emissionstestad EC1 Plus
 • Kan monteras i alla väderlekar

Förberedelse

 • Till installationen behövs ett måttband, en sax eller kniv.
 • Vid temperaturer över 20 °C bör bandet också förvaras svalt på byggarbetsplatsen. Vid temperaturer under 8 °C bör bandet även om möjligt förvaras i rumstemperatur i 6 timmar fram till installation. (Höga temperaturer påskyndar utvidgningen medan låga temperaturer fördröjer expansionen.)
 • Grovrengör betong eller trä i fönsternischen från skräp och ex. murbruksrester.
 • I fönsternischen måste fogytorna vara plana (inga förhöjningar). Vid behov bör fogarna i murverket spacklas med murbruk och jämnas av.
 • Rengör fönsterkarmens sidor. Torka av ytorna från smuts och väta.
 • När djupet och bredden på fogen har fastställts väljs dimension på bandet med hjälp av måttabellen.
 • Skär/ klipp av den överkomprimerade första delen av bandet (~20mm), (bandet fästs med hjälp av den självhäftande beläggningen.)
 • I den nedre anslutningen under fönsterkarmen på fönsternischen rekommenderar vi att man monterar en sekundärtätning ex. ME508, ME402 eller ME404.

Installation & montering

 • Börja med att klistra bandet på botten i öppningen. (utan övermått).
 • Klistra sedan bandet på de vertikala sidorna på fönstret, uppifrån och ned. Sidorna klipps lika långa som fönsterkarmen. Om typ Adjufix, Themahylsa används för montaget, gör max ett Ø25 mm hål i bandet alternativt montera bandet fritt från infästningen.
 • Strörre hål för till exempel Adjufix eller motsvarande måste placeras så att minst ett helt lager av den vågformade filmen inte blir punkterad. Om det ej går att säkerställa att filmen är intakt så rekomenderas att banden kompleteras med invändig tätning som fog eller tejp; SP519/SP054 eller ME315.
 • Anpassa storlek och placering på kloss så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Säkerhetsställ särskilt tätning emot kloss och att den vågformade filmen hålls intakt. (Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget.)
 • Sist klistras bandet på ovansidan av fönstret. Notera att här skall bandet vara lika långt som öppningsmåttet i ovankant.
 • Vik ner överlappen för att underlätta montaget. (Fig. 2). 
 • Lyft in fönstret och se till att drevmånen är detsamma på alla sidor runt om.
 • Skruva fast fönstret enligt fönsterleverantörens anvisningar och justera fönstret.
 • Peta tillbaka överlappet med en skruvmejsel eller dyl. så att hörnmontaget blir perfekt. Bandet kan inte expandera korrekt om det är vikt!
 • Övergången till tätningen på sidorna måste genomgående utföras så att den är lufttätt/slagregnstät. Vi rekommenderar att hörn tätas med fogmassa, (ex. SP519, SP054).
 • Önskas extra ljud och/eller diffusionstätning så foga med SP519, SP525 alternativt SP054, genom att använda bottningslist (PR102).
 • Montaget klart, fönstret har nu fått en tätning i ett moment.
 • Öppnade rullar återförseglas med den gröna skyddstejpen för att förhindra expansion. Alternativ skall AB006 illmod kardborreband användas. Rullar som lagras bör ha en tyngd över sig för att förhindra att bandet expanderar sidledes (teleskopera) ur rullen.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

TP654 illmod Trio 1050 är en ny generation av  impregnerat, förkomprimerat multifunktionsband till fönster och dörrar.

Med vår senaste innovation TP654 illmod TRIO 1050 uppfylls de nya kraven enkelt. Den unika vågstrukturen på insidan säkerställer hög täthet oavsett fogbredd.Fogbandet kombinerar dessutom prestanda med perfekta installationsegenskaper– för tillförlitliga och högkvalitativa resultat.

1) 3- lager av skum: Det grå skummet är lufttätt och består av slutna celler som skapar ett 100% säker tätning mellan fönster och vägg. Det svarta skummet har en långsammare svälltid vilket underlättar installationen.
2) Inuti produkten finns ett lufttätande lager som ansluter det gråa och svarta skummet från topp till botten,( alt från den ena till andra sidan)

Tillsammans skapar dessa två teknologier en produkt med hög prestanda som förseglar och är slagregnstät upp till 1050 Pa.

 

 

Förpackning

Rullens Bredd (mm)

Användningsområde (mm)

1050 Pa   | 600Pa

Rullens längdRl/boxm/box
586-15         |   6-2011,5557,5
886-15         |   6-2011,5334,5
5810-25       |   10-308540
8810-25       |   10-308324

Observera

 • TP654 är testad enligt standard EN1027. För att uppnå den prestandan i konstruktionen bör samtliga komponenter och samverkan mellan dessa utvärderas.
 • Kompatibiliteten med andra fogmassor än illbruck måste testas i förväg.
 • Fogbandet får inte komma i kontakt med lösningsmedelshaltiga eller aggressiva kemikalier.
 • Höga temperaturer påskyndar utvidgningen medan låga temperaturer fördröjer expansionen
 • Om produkten används i maxspannet 15-20 respektive 25- 30 är UV tåligheten endast 1 månad. Därefter måste multifunktionsbandet skyddas från UV- ljus. 
 • De grå delarna av banden kan färgförändras om banden sitter öppet och utsätts för UV-ljus.
 • Expansion av banden så att en förslutning av fogen bildas beror på fogens bredd och kan ta några dagar i rumstemperatur.

Teknisk information

Teknisk informationTest Metod  Klass
BelastningsgruppDIN 18542MF1
SlagregnstätDIN EN 10271050 Pa för omfång 6-15 & 10-25
600 Pa för omfång  15-20 & 25-30
LuftgenomsläpplighetDIN EN 12114

a < 0,05 m3/[h ·m· (daPa)n] för omfång 6-15 & 10-25

a < 0,1 m3/[h ·m· (daPa)n] för omfång 6-20 & 10-30

VärmeledningsförmågaDIN 52612λ = 0,045 W/m/K
Bredd fogband                      Koefficient U :
         58mm                           0,78 W/(m²K)
         88mm                           0,51 W/(m²K)
LjudtätningDIN EN ISO 717-1RS,w 56 dB (8mm fog med 77mm band)
Sd värdeDIN EN ISO 12572a < 0,5 m
Variabelt Sd värde
UV motståndDIN 18542

Beständig för installation 6-15 & 10-25

1 månad för installation 15-20 & 25-30

De grå delarna av banden kan färgförändras om banden sitter öppet och utsätts för UV-ljus.

BrandklassDIN 4102B1
Emissionsklass EC1+
Temperaturbeständighet -30°C till +80°C
Förvaring Förvara rullarna horisontellt och i orginalförpackning mellan +1°C och +20°C, torrt och ej i direkt solljus.
KompabilitetDIN 18542Garanterad enligt BG1 DIN 18542. För material innehållande lösningsmedel och mjukgörare bör kompabilitetstest utföras.
Lagringstid 1 år ( i obruten förpackning enligt punkt förvaring)
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg