Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

TP600
Fogband

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts.

Användningsområde

Svällande fogband för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasad-, fönster- och dörrfogar.

Miljöbedömningar

 • BASTA
 • Byggvarubedömningen: Accepteras
 • Sundahus: D
 • Svanens husproduktportal: Listad

Certifikat

 • 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover
 • Sedan 1965 bevisligen slagregnstät i byggnadsverk ovan mark
 • UV-beständig och diffusionsöppen
 • Enkel att installera då en sida är självhäftande
 • Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger

Installation & montering

 • Vid montering behövs ett måttband eller tumstock, enstålspackel, en sax eller kniv samt eventuellt trä- ellerplastkilar.
 • Fogytan rengöres från smuts och grövre rester avmurbruk avlägsnas.
 • Vissa porösa och sugande fogytor kan behövabehandlas med en vattenavstötande primer innanbandet monteras.
 • Välj rätt dimension efter kontroll av fogbredd ochmaximal fogrörelse.
 • Komprimera inte bandet överdrivet vid montering iprefabricerade byggnadselement.
 • Kapa av de första och sista 25 mm på bandet(komprimeringen på rullen är hårdast där och kommerinte att svälla ordentligt).
 • Tag bort skyddspappret och montera mot den slätasteytan i fogen.
 • Av estetiska skäl monteras bandet 1-2 mm in från kanten. (Max 2 mm indrag tillåtet för bibehållen funktion) 
 • Kapa längderna med ett tillägg av 10 mm / meter.
 • All kapning och skarvning av bandet sker vinkelrättoch ändarna skall mötas ordentligt, se fig. 1 och 3.
 • Vid fasadfogning monteras de vertikala fogarnanerifrån och upp först, därefter de horisontala, se fig. 4och 5.
 • Var uppmärksam på tryck tillpassningen i kryssfogar
 • Bandet får inte vikas runt hörn
 • Bandet får inte sträckas.
 • Banden kan monteras på fuktiga ytor. Om bandet ejfäster, fixera med kilar i väntan på att expanderingenmot den andra ytan klämmer bandet på plats

Teknisk information

Teknisk information
Teknisk InformationTestmetodKlass
ByggnadsmaterialDIN 4102Klass B1 P-NDS 04-229
Reaktion mot eldDIN EN 13501-1B-s1-d0
VärmeledningsförmågaDIN 52612λ10 ≤ 0.048 W/m.K.
Vattenångmotstånd sd- värdeDIN 4108-3< 0,5m
LuftgenomsläppDIN EN12114a < 1,0 m3/ [h.m. (daPa)2/3]
Exponeringsklass för impregnerade bandDIN 18542BG1
VattenmotståndDIN 18542Klarar kraven i DIN standard
SlagregnsmotståndEN 1027>600 Pa
Vädermotstånd slagregnDIN 18542Uppfyller kraven i DIN standard i de beskriva fog dimensionerna, med ett värde av lägst 600Pa, självständigt övervakat av MPA Hannover.

Kompatibilitet med byggnadsmaterial

DIN 18542Inga tecken på korrosion med järn, zink, stål, galvaniserad plåt och koppar.
Ingen skadlig påverkan ihop med betong, skum, murbruk, tegel, kalksandsten,
hård PVC, plexiglas eller trä. Ytterligare material på begäran.
Temperaturbeständighet  -30°C till +90°C
Användningstemperatur Kan användas i alla temperaturer.
Expansionstiden påverkas av temperatur och RH
Rörelseupptagning Högelastisk
Övermålningsbarhet Ja med de flesta på marknaden förekommande akrylat- och putsfärger.
Uppfyller kraven i RAL
Kemikaliebeständighet Ej i kontakt med lösningsmedel och frätande kemikalier.
Lagringstid – temperatur 2 år vid +1°C till +20°C, i oöppnad förpackning
Certifikat EC1+, CE, BBA
Nedladdningar

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg