TP600 ILLMOD 600

Impregnerat fugebånd

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

TP600 er en forhåndskomprimert fugebånd med et mykt og fleksibelt polyuretanskum med åpne celler som er impregnert med en akrylbasert, UV-stabilisert harpiks. Harpiksen er vannavvisende og inneholder et brannhemmende middel. Skummet leveres som ferdig komprimerte ruller med en selvklebende side for å lette den første påføringen. Produktet er værbestandig mot de mest ekstreme kombinasjoner av vind og regn, og oppfyller de fleste krav til utvendig værbeskyttelse for vindusforseglinger og i bygg- og anleggsapplikasjoner. Produktet har gjennomgått omfattende testing og har et godt rykte i hele Europa.

Bruk

Ekspanderende fugebånd for effektiv tetting i byggverk over bakkenivå, f.eks. fasade-, vindus- og dørfuger.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

- Fugebåndet kan monteres i all slags vær og er ikke avhengig av temperatur eller luftfuktighet. Merk at båndet vil ekspandere raskere ved høye temperaturer og motsatt ved lave temperaturer.
- Ved montering i varmt vær kan det være nødvendig å kjøle ned fugebåndet for å gi tilstrekkelig tid til montering.
- I kaldt vær vil båndet ekspandere langsommere, men dette kan justeres ved forsiktig bruk av varmepistol (aldri åpen flamme). - Bruk kiler for å feste båndet til det har ekspandert. Kilene fjernes når båndet sitter av seg selv.
- Fugebåndene lagres best mellom +1 og +20°C. Dersom de lagres ved lavere temperatur bør de tas inn i romstemperatur et døgn før de skal monteres.
- Dersom man ønsker ekstra lyd- og lufttetting ved bruk av fugebånd til vindustetting kan innsiden fuges med SP519, SP525 eller SP054, enten direkte på fugebåndet eller ved å bruke PR102 bunnlist.
- Ved fuging mot plastfolie bruk SB012, SB014, eller ME315 tape.
- Montering underbakkenivå anbefales ikke.
- Overmalt maling kan sprekke da den normalt ikke kan følge de temperaturavhengige bevegelsene i fugen. Hvis overmaling utføres, bør det gjøres i tynne lag.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • 10 års ytelsesgaranti
  • Slagregnstett opp til 600Pa
  • UV-bestandig og diffusjonsåpen
  • Utvider og trekker seg kontinuerlig sammen for å tilpasse seg bevegelser og samtidig tette skjøtene.
  • Isolerende og lyddempende
  • Overmalbar med akryl- og murmaling
  • Enkel å installere uansett værforhold
  • Har siden 1965 vist seg å være motstandsdyktig mot slagregn i konstruksjoner over bakken.
TP600 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
TP600 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad
TP600 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad