Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP525 FASADFOGMASSA

Fasadfogmassa

Lågmodulent, elastisk och stabil fasadfogmassa baserad på avancerad polymerteknik.

Användningsområde

Fogning / tätning av fogar runt fönster och dörrar både inom- och utomhus och där krav på miljöanpassat alternativ till isocyanat- och lösningmedelsburna fogmassor föreligger.

Certifikat

 • Innhåller inga isocyanater eller lösningsmedel
 • Väder- UV- och åldersbeständig
 • Uppfyller klass 25LM
 • Akustiktestad

Förberedelse

 • Var noga med att tillse att fogmassan är kompatibel med underlaget.
 • Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fria från förfogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen.
 • Primerfri mot ytor av glas, aluminium, eloxerad aluminium,keramik, lackerat trä och glasfiberarmerad polyester.
 • Pulverlackerade ytor rengörs med isopropanol.
 • Vid fasadfogning skall betongytorna alltid primas med AT140.
 • Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca25% för att passa i fogen. Fogdimensionering enligt tabell. Fogbredd bör aldrig vara mindre än 6 mm. Tänk på att för dilatations/rörelse-fogar så skall fogmassans bredd anpassas efter förväntad rörelse t.ex. bör fogbredd mellan betongelement var minst 12 mm, men breddare fog kan krävas beroende på betongelementens storlek.
 • Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rak fogkant med bra finish.

Installation & montering

 • Applicera fogmassan med fogpistol jämt och utan luftblåsor. Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan det tunna skinnet har bildats.
 • Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

Lågmodulent, elastisk och stabil fasadfogmassa baserad på avancerad polymerteknik. Byggfogning enligt ISO EN 11600.

Förpackning

310 ml patron (12st/kartong)
600 ml påse (20 st/kartong)

Kulör
Signalvit RAL9003
Betonggrå NCS S 3500-N (RAL 7004)*

*RAL eller NCS färg inom parantes motsvarar närmaste översättning till framförliggande RAL eller NCS färg. En exakt översättning mellan RAL och NCS är inte alltid möjlig och därför kan avvikelse för översättning mellan NCS eller RAL vara större eller mindre.

Observera

 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon och nylon. 
 • Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan kan missfärgas. 
 • Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten och ånga.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Ohärdad massa rengörs med aceton, härdad massa kan endast tas bort mekaniskt med t.ex. kniv.

Teknisk information

EgenskapTestmetodResultat
DensitetDIN 52451-A1,6 g/cm3
HårdhetShore A 25~25
SjunkningDIN EN ISO 1056 ~3,5%
Rörelseupptagning ~25%
Dragspänning vid 100% töjningDIN EN ISO 8339 vid 100% töjning - ~0,4 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN ISO 8339 metod A~0,7 N/mm2
Töjning till brottDIN 53504 S2 ~550%
Elastisk återhämtning vid 100% töjning ISO 7389, metod A~75%
Akustiktestad(10/20/30mm)IFT
Torktidvid +23°C, 50%RH. Yttorkar på ca 30 minuter och härdar med 3 mm första dygnet
Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
Klassning

EN 11600

EN 15651-1

25LM

F-EXT-INT-CC

Lagring Torrt och skuggigt vid +5°C till +25°C
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg