SP525 Saumausmassa

Tuotehaku

Ota yhteyttä

Elastinen saumausmassa, joka ei sisällä haitallista isosyanaattia, liuotinaineita tai silikonia.

Käyttö/tarkoitus

Monikäyttöinen ja pitkäikäinen elastinen saumausmassa. Soveltuu käytettäväksi julkisivusaumoihin, liikunta- ja rakennesaumat. Yhteensoveltuva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa, sisällä ja ulkona.

Varmista tuotteen soveltuvuus, lue käyttöturvallisuustiedote ja käyttöä koskevat ohjeet ennen tuoteen käyttöä.

Korjauskohteissa päällesaumatut saumat ja paikoitellen tehdyt korjaukset
Rakenteelliset liikuntasaumat- Vedenalaiset saumat- Mekaanisesti rikotut saumat
Elementtien ylisuurista liikkeistä (yli 25%) johtuvat saumojen repeämiset
Saumat, joiden muoto ei ole RT 82-10527 esitettyjen ohjeiden mukainen
Saumojen repeämiset, jotka johtuvat talon perustuksen/ jonkin rakenneosan pettämisestä
Elementtien käyristymisestä johtuvat saumojen repeämiset
Massan ikääntymisen ja ilmastorasituksen aiheuttamat vähäiset värimuutokset
Massan pintaan maalattujen ja ruiskutettujen sopimattomien aineiden aiheuttamat saumojen vauriot
Kun massa on altistettu voimakkaille hapoille, emäksisille aineille tai liuottimille
Yli 35 mm leveät saumat
Maalien, pinnoitteiden ym. tartuntaa haittaavien aineiden päälle tehdyt saumat
Rajoitukset

Jos alusta on luonnonkiveä, kivi voi mahdollisesti värjääntyä. Saumausmassaa ei suositella käytettäväksi peilien taustoihin, helposti halkeileville muoveille tai saumoihin jotka ovat jatkuvasti alttiita vedelle tai vesihöyrylle. Bitumia tai tervaa sisältävillä alustoilla, värjääntymistä saattaa esiintyä.

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

  • Hyvä UV-säteilyn, ikääntymisen ja säänkesto
  • Hyvä ääneneristävyys ja ilmatiiveys
  • Nopeasti kuivuva
  • Ei sisällä haitallista isosyanaattia, liuotinaineita tai silikonia
SP525 Suoritustasoilmoitus (fi-FI).pdf Suoritustasoilmoitus
SP525 Käyttöturvallisuustiedote.pdf Käyttöturvallisuustiedotteet
SP525 M1 Todistus (fi-FI).pdf Testi / sertifiointiasiakirja
SP525 Tekninen Tiedote (fi-FI).pdf TDS