Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

FM810
Hybridskum

1-komponent silanterminerat hybridskum 100 % fritt från isocyanater.

Användningsområde

Där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. För tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

 

 • 100% fritt från isocyanater
 • Kräver ej särskild härdplastutbildning för yrkesmässigt bruk
 • Kan användas i minusgrader
 • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
 • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper

Förberedelse

 • Kontaktytorna skall vara rengjorda från fett, sand, dammetc.
 • Fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning (gäller inte vid arbete i minusgrader).
 • Täck omkringliggande ytor.

Installation & montering

 • Använd handskar och skaka flaskan (rumstempererad) kraftigt minst 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke som också används vid arbete i minusgrader.
 • Håll flaskan upp och ner och fyll < 50 % av utrymmet, expanderingen fortsätter under härdning. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
 • Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på pistolen.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med ev. vattensprayning mellan varje lager. Tillse att underliggande lager har härdat tillräkligt för att bära nästa lager.
 • Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 • Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 • Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.
 • När flaskan är tömd och arbetet avslutat skall pistolen rengöras.
 • Skydda skumfogen mot UV- ljus.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Använd handskar och skyddsglasögon.

Beskrivning

1-komponent silanterminerat hybridskum 100 % fritt från isocyanater. Skummet levereras färdigt för användning i tryckbehållare med HFC fri drivgas och ”2 i 1” ventil. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar munstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljud dämpnings förmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Förpackning

500 ml flaska (12/kartong)

Observera

 • Hybridskum rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten eller oljiga ytor.
 • Ej lämpligt för rörelseupptagandefogar.
 • Får ej utsättas för UV exponering.
 • Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder skumpistol.

Rengöring

Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
TorktidEN 17333-3Klibbfri inom ~10-20 minuter, kan skäras efter ~60 minuter beroende på volym,
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet  -20°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur  -10°C till +35°C. Angivna temperaturer används som indikation då skumkvallitet även är beroende av luftfuktighet, flasktemperatur, flaskans ålder och om skumpistol används. Bästa resultat fås vid rumstemperatur, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i
kranvatten till rumstemperatur. 
Cellstruktur Fin.
Övermålningsbarhet Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet God
DensitetEN 17333-125 - 35 kg/m³
DraghållfasthetEN 17333-4

38 kPa

SkjuvhållfasthetEN 17333-4

31 kPa

 

KompressionsmotståndEN 17333-423 kPa vid 10% tryckpåkänning
BrottöjningEN17333-412%
VärmeledningsförmågaEN 1266736 mW/m.K
Ljudisoleringift rapport Index upp till Rs,w 60db
Lagringstid Lagras upprätt och torrt i upp till 18 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +30°C. Se bäst-före-datumet
på förpackningen (EXP). Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Åtgång 500 ml flaskan ger upp till 8 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH. 
BrandklassDIN 4102-1B3
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg