TP650 ILLMOD TRIO 600

illmod Trio "3v1"

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Mäkčený penový polyuretán s otvorenými pórmi impregnovaný syntetickou živicou spomaľujúcou horenie. Rozdielne vlastnosti týkajúce sa difúznej pary sú dosiahnuté jednostrannou impregnáciou bočných plôch.

Upozornenie

Pásku na utesňovanie špár v rohoch napájajte na tupo. Pásku nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba ľahko tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte s PU425. Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Páska nesmie prísť do styku s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky.

  • tesnosť proti prívalovému dažďu, tepelná izolácia a tesnosť proti priechodu vzduchu: všetko v jednom výrobku
  • spracovanie nezávislé na počasí
  • jednoduchá a rýchla izolácia okien v jednom pracovnom kroku
  • klimatická odolnosť
  • veľmi vhodná do dilatačných špár
TP650 Technické Listy (sk-SK).pdf TDS