Betydningen av holdbarhet

Olof Strandholm / 07 mars 2023

Hva betyr holdbarhet?

Holdbarhet er datoen etter hvilken produsenten som plasserer et produkt på markedet, ikke lenger kan garantere ytelsen som er angitt på de tekniske databladene. Selv om alle produserte produkter har en holdbarhet, er den ikke den samme for alle produkter og bestemmes av produsenten, som dermed påtar seg sitt ansvar.

Det er imidlertid brukerens ansvar å følge instruksjonene i produsentens tekniske datablad.

Noen eksempler på holdbarhet:

  • Illbruck hybrid lim SP054 har en holdbarhet på 12 måneder

  • Fugebåndet TP600 har en holdbarhet på 24 måneder

  • Lim har vanligvis en holdbarhet på 12 måneder

Hvor finner du holdbarheten til et produkt?

Holdbarheten skal være tydelig angitt på emballasjen og på produktets tekniske datablad og vises i måneder eller år fra fremstillingsdatoen.

Vær oppmerksom på at transportforhold, lagring, høye og lave lagringstemperaturer påvirker ytelsen til produktene. Hvis du ikke følger lagringsanbefalingene som er angitt i det tekniske databladet for produktet, kan det påvirke produktet.

Hva skjer hvis holdbarheten ikke respekteres?

Ved å bruke et produkt som holdbarheten er utløpt for, tar du følgende risiko:

  • Tetningsmasse: ekstrudering, vedheft, polering, kohesjon
  • Vannavstøtende skum: dekompresjonsproblemer
  • Aerosolskum : frigjøring av produktet, skummende, volum, skumkvalitet
  • Dobbeltsidig beskyttelsestape, bånd og alle limprodukter: nedsatt vedheft
  • Lim i patron / pose: ekstrudering, polymerisering i pakken, limingskvalitet
  • Limflaske: irreversibel sedimentering, limingskvalitet
  • Mørtel: klumping, håndterbarhet, bindingsfeil

FIFO-metoden: Først inn, først ut

For å sikre at du ikke overskrider utløpsdatoen, kan du bruke lagerstyringsreglene i henhold til FIFO (First In, First Out).

Denne metoden for håndtering er basert på et enkelt prinsipp: en side for lagring, en annen side for innsamling av produkter Produktene som kjøpes først er derfor de som selges først.

Dette gjør at du kan jobbe med produkter kontinuerlig med hensyn til holdbarheten, og fremfor alt sparer du deg for å måtte kaste produkter som har blitt ubrukelige fordi "glemt" nederst på lageret.

Holdbarhet vs anbefalt brukstid, hva er forskjellen?

Anbefalt brukstid/åpningstid (eller pottelevetid, brukstid etter blanding) gjelder bare for produkter med to komponenter. Bruksperioden etter blanding er tiden hvor produktet kan brukes, etter det tidspunkt de to komponentene blandes i karet.

Varigheten av bruken etter blanding varierer med temperaturen : den avtar etter hvert som temperaturen øker og med den kjemiske reaktiviteten til de to komponentene.

Våre tekniske produktspesialister er tilgjengelige for alle typer tekniske spørsmål.