Explore our brands

Stavebnicový systém pre zabudovanie okna do priestoru tepelnej izolácie

Pasívne a nízkoenergetické štandardy, rovnako ako sprísňujúce sa legislatíva v oblasti energetickej náročnosti budov, sú stimulom pre všetkých inovátorov, ktorí sa zaoberajú problematikou utesňovania. Novým systémom predsadenej montáže okien, teda osadenia okna do priestoru fasádnej izolácie, dokazuje Tremco illbruck opäť svoje prvenstvo. Celý systém je založený na komponentovom princípe, jednoduchosti a tradičnej funkčnosti. Ako jediný spĺňa najvyššie nároky zo strany legislatívy, investorov a montážnych firiem. 

Jednoduché stavebnicové riešenie

Komponentový systém predsadenej montáže illbruck je založený iba na lepení. Na to bol testovaný a posudzovaný v renomovaných inštitútoch ift Rosenheima MPA Hannover. Výsledky týchto skúšok sú súčasťou ETA schválenia, ktorým je systém vybavený. Nenájdeme tu žiadne potenciálne tepelné vodiče, ktoré by znižovali účinnosť riešenia. Mechanické zaistenie sa v systéme aplikuje len ako pomocné, nie ako nosné. 

Ako to funguje?

Pri systéme illbruck nesie hlavnú záťaž nosný profil PR007. Profil je ľahký, ľahko rezateľný a zároveň dostatočne tuhý a pevný na prenesenie hmotnosti okna. Veľkou výhodou montáže profilu PR007 je kombinovaný spôsob fixácie. Jedná sa o kombináciu lepenia s pomocou extrémne výkonného lepidla illbruck SP340  poistného kotvenia. Takýmto spôsobom je dosiahnutá maximálna únosnosť spoja (min.200 kg na bežný meter) a tesnosť profilu PR007 voči stavbe. 

Okno je následne upevnené do rámu, vytvoreného profilmi PR007, pomocou bežných skrutiek, ktoré sú na to určené. Kombinovaný spôsob fixácie nosného profilu PR007 je rýchly a jednoduchý. Spoločne s ďalším systémovým zateplovacím profilom PR008 prináša veľmi dobré tepelno - izolačné vlastnosti detailu. 

Upevnenie predsadeného rámu na okno 

Kompletizácia predsadeného systému illbruck je jednoduchá ako detská stavebnica. Jednotlivé nosné profily sa prilepia, špeciálnym lepidlom illbruck SP340 na stenu. Takto navrhnutý systém upevnenia dovoľuje prenesenie všetkých pôsobiacich síl do veľkej podkladovej plochy, čo umožňuje systému prenášať vysoké zaťaženia bez rizika poškodenia alebo vylomenia podkladu. Tým odpadá nutnosť dôsledne posudzovať únosnosť mechanických kotiev a ich vzdialenosť od okrajov. Kotvy slúžia iba ako sekundárne zaistenie profilu, aby bola dosiahnutá čo najvyššia bezpečnosť systému a užívateľského komfortu pri samotnej montáži profilov. 

Utesnenie pripojovacej škáry v hotovom ráme

Utesnenie škáry medzi vsadeným oknom a predsadeným rámom je veľmi jednoduché a rýchle: použije sa komprimovaná páska TP652 illmod Trio+, ktorá predstavuje kompletný trojvrstvový tesniaci systém. Páska sa aplikuje na rám okna, ktorý je následne vložený do predsadeného rámu. Páska potom pozvoľne expanduje a vyplní celú škáru. Vodorovná škára v parapetnej rovine sa naviac zaistí hydroizolačnou samolepiacou fóliou TwinAktiv ME508.

Prečo montovať okno do tepelnej izolácie?

  • Nulové tepelné mosty
  • Nevyhnutnosť pri nízkoenergetických a pasívnych domoch
  • Zachovanie prirodzeného vzhľadu okna aj pri použití silných fasádnych izolácií.

Najviac preverený systém na trhu

Predsadená montáž illbruck je doposiaľ najviac vyskúšaný a najlepšie otestovaný systém od renomovaný nemeckých inštitúcií. Ako jediný systém na trhu má certifikáciu ETA (ETA-19/0192) z inštitútu DIBt.

Jeden systém, 3 rôzne varianty vyloženia

Systém 1 - Vyloženie 35 mm s nosným hranolom PR011

Ak je plánovaná montážna poloha okna do polovice v zadnom murive a do polovice v rovine izolácie, dochádza k problémom pri upevnení a utesnení. Montážne skrutky okna sa nedajú použiť, nakoľko by museli byť veľmi nahusto priskrutkované na vonkajšej hrane otvoru hrubej stravby - požadovanej vzdialenosti od okraja by nevyhovovali. Typická situácie na použitie príložných spojovacích kovových dosiek, pomocou ktorých je však dosahovaná len nízka tuhosť. Na utesnenie sa väčšinou udáva len jedna cca 4 cm široká kontaktná plocha. Tento problém je možné jednoducho vyriešiťť pomocou nosného hranola PR011 o šírke 35mm, ktorý sa aplikuje z vonkajšej strany na stenu. Hranol zväčšuje kontaktnú plochu utesnenia, takže to môže byť jednoducho a spolahlivo vykonané pomocou TP652 illmod trioplex+.Pomocou podporného efektu hranolu v spojení s veľmi pevným lepidlom SP340 je problém príliš malých vzdialeností k okraju pri použití rámových skrutiek vyriešený.  

 

 

Systém 2 - vyloženie 90 mm s nosným hranolom PR007

Pri tejto systémovej variante, zavedenej na jar 2012, sa rám skladá z trojhranného profilu s tupými hranami. Tento variant sa osvedčil hlavne pri fasádach vykonaných za pomoci integrovaného systému tepelnej izolácie. Použitie izolačného klinu PR008, špeciálne vyvinutého pre napojenie na následné murivo, zvyšuje tepelnú izoláciu. Tisíce metrov rámu, ktoré boli doposial zabudované, udávajú bezpečnosť systému, ktorý slúži ako základňa na vývoj systémových typov 1 a 3.

 

PR010 Systém 3 - Vyloženie 120 - 200 mm s nosným L profilom 

Systémová varianta s rámom v tvare L je vhodná na vyloženie najväčšieho okna a je k dispozícií v rozmeroch od 120 až do 200 mm. Noha uholníka (plocha, ktorá dolieha na surovú stavbu) je široká 120 mm a tým ponúka ideálne pákové pomery. Okrem nalepenia musí byť každý uholník mechanicky zaistený pomocou skrutiek.