PR007 Nosný profil – predsadené okná

Nosný profil – predsadené okná

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Tuhá polyuretánová pena, neobsahujúca halogenizované uhľovodíky.

Použitie/účel

Inovativny nosný profil illbruck PR007, určený na predsadenú montáž okien, je vyrobený z mechanicky vysoko pevného a odolného materiálu. Svojim dizajnom umožňuje optimálne upevnenie a utesnenie okien v rovine tepelnej izolácie obvodovej konštrukcie. Profil sa veľmi ľahko spracováva a vyznačuje sa veľmi dobrými tepelno izolačnými vlastnosťami.

Upozornenie

Profil PR007 pri vystavení pôsobeniu UV žiareniu tmavne, mení farbu zo svetlo žltej na tmavú až žltohnedú. Páska TP652 musí byť vždy umiestnená minimálne 2 mm za líce PR007 / PR008. Otvory v PR007 určené na fixáciu profilu musia byť upravené zahĺbovačom, aby hlava skrutky ideálne doľahla. Otvory cez PR007 musia byť vŕtané väčšie ako je priemer závitu kotvy, napr. 8 mm ak sú použité okenné skrutky priemeru 7,5 mm. Minimálna vzdialenosť kotvy od okraja PR007 je 20 mm. Minimálna vzdialenosť kotvy od okraja nosnej konštrukcie závisí na type podkladového materiálu a riadi sa pokynmi výrobcu. Minimálna šírka prúžku SP340 po pritlačení lepených plôch je 18 mm. Maximálna prípustná nerovnosť podkladu, určeného na lepenie a kotvenie profilu PR007, je ± 2 mm. Lepidlo SP340 musí byť aplikované na impregnovaný podklad najskôr 30 minút a najneskôr 2 hodiny od aplikácie AT140.

  • najrýchlejšia montáž predsadených okien
  • jednoduché upevnenie a utesnenie okna
  • komplexná systémová montáž predsadených okien
  • vodotesnosť systému garantovaná až do 1050 Pa
  • skúška systému podľa smernice ift Rosenheim
MSDS_B-I-PR007_(v8-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
PR007 Technické Listy (sk-SK).pdf TDS