Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP600
illmod 600

Tepelno izolačná, vodotesná a UV stabilná komprimačná páska, ktorá umožňuje utesnenie škár od 2 mm do 40 mm. Overená životnosť 20 rokov!

Aplikácia

TP600 illmod 600 je predstlačená impregnovaná penová páska, ktorá sa osvedčila hlavne pri potrebe dlhodobého utesnenia škár proti priechodu hnanej dažďovej vody. Používa sa v stavebných škárach, kde je veľmi cenená schopnosť pásky vyrovnať rozmerové tolerancie. 

Certifikát

 • 600 Pa: bežná odolnosť proti hnanému dažďu
 • 1350 Pa: odolnosť pásky proti hnanému dažďu, pri špecifickom stlačení a príprave škáry (detailné informácie na vyžiadanie)
 • CE podľa ETA-05/0058
 • páska je pretierateľná bežnými disperznými farbami
 • aplikácia možná za akýchkoľvek teplôt 
 • materiál odolný voči poveternosti a UV
 • nič nevytvrdzuje, páska sa v škáre roztiahne a vyplní ju 

Spracovanie

 • po zistení šírky škáry zvoľte správny rozmer pásky (viď. tabuľka)
 • po otvorení role odrežte stlačený koniec pásky a postupne odstraňujte ochrannú fóliu zároveň s vkladaním pásky do škáry. 
 • pri škárach kolmých na seba sa konce pásky ukončujú na tupo, pričom tesný spoj sa dosiahne ponechaním jednej pásky o cca 1cm/m dlhšej a jej pritlačením na druhú
 • boky škáry, tzn. steny definujúce hĺbku škáry by mali byť rovnobežné (odchýlka max. 3°). Podklad musí byť očistený od voľných častíc, zvyškov malty a pod. 
 • pásku aplikujte čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie. Nerovnosti povrchu stien škáry sa vyrovnajú elasticitou pásky. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu škáry. Pri vlhkých škárach môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť na mieste fixovaná vložením drevených klinkov, pokiaľ nedôjde k jej expanzii. 
 • následne musia byť klinky odstránené. Pri pracovaní s farbami, inými tesniacimi hmotami a prírodným kameňom je potrebné overiť znášanlivosť. Páska nesmie prísť do kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami

Tipy na inštaláciu pásky na okná

 • pásku TP600 illmod 600 pri aplikácii na rám otvorovej výplne na rohu rámu prerušte
 • napojenie pásky riešte spojom na tupo
 • pásku nie je možné použiť na utesnenie vodorovných škár parapetov a všade tam, kde môže dôjsť k vytvoreniu tlaku vodného stĺpca

Tipy na monolitické konštrukcie

 • pri montáži pásky do prefabrikovaných dielcov vložte do škár dištančné rozpery, aby ste predišli nadmernému stlačeniu pásky
 • pri kontakte pásky s veľmi savými povrchmi odporúčame pred aplikáciou illmodu 600 hydrofobizáciu stien škáry

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Reakcia na oheňEN 13 501-1B-s1-d0
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ10   0,048 W/m · k
Súčiniteľ difúzneho odporuEN ISO 12 572μ ≤ 100
Teplotná odolnosť-30 °C až +90 °C
Skárová prievzdušnosťEN 1026a≤0,1 m3 /[h · m · (daPa)n]
Vzduchová nepriezvučnosťEN ISO 717-1až 52 dB
Odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027štandardne 600 Pa (pri splnení aplikačných podmienok uvedených v technickom liste)
Zvýšená odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027až 1350 Pa (pri špecifickom stlačení a príprave skáry, detailné informácie na vyžiadanie)  
Odolnosť proti poveternostiEN 1027600 Pa po 20 rokoch vystavenia pásky poveternosti (inštalácia dňa 04. 08. 1995) s externým monitoringom MPA
Aplikačná teplotabez obmedzenia
Skladovacia doba24 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty