Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP600
illmod 600

Tepelne izolačná, vodotesná a UV stabilná komprimovaná páska, ktorá umožňuje utesnenie špár od 2 mm do 40 mm. Overená životnosť 20 rokov!

Aplikácia

TP600 illmod 600 je predstlačená impregnovaná penová páska, ktorá sa osvedčila hlavne pri potrebe dlhodobého utesnenia špár proti priechodu hnanej dažďovej vody. Používa sa v stavebných špárach, kde je veľmi cenená schopnosť pásky vyrovnať rozmerové tolerancie. 

Certifikát

 • zaručená odolnosť proti hnanému dažďu do 600 Pa
 • zvýšená tesnosť proti hnanému dažďu do 1350 Pa podľa stupňa stlačenia pásky (nutná konzultácia s technickým oddelením tremco illbruck)
 • CE podľa ETA-05/0058
 • páska je pretierateľná bežnými disperznými farbami
 • aplikácia možná za akýchkoľvek teplôt 
 • materiál odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom 

Spracovanie

 • po zistení šírky špáry zvoľte správny rozmer pásky (viď. tabuľka)
 • po otvorení role odrežte stlačený koniec pásky a postupne odstraňujte ochrannú fóliu zároveň s vkladaním pásky do špáry. 
 • pri špárach na seba kolmých sa konce pásky ukončujú na tupo, pričom tesný spoj sa dosiahne ponechaním jednej pásky o cca 1cm/m dlhšej a jej pritlačením na druhú
 • boky špáry, tzn. steny definujúce hĺbku špáry by mali byť rovnobežné (odchýlka max. 3°). Podklad musí byť očistený od voľných častíc, zvyškov malty a pod. 
 • pásku aplikujte čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie. Nerovnosti povrchu stien špáry sa vyrovnajú elasticitou pásky. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu špáry. Pri vlhkých špárach môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť na mieste fixovaná vložením drevených klinkov, pokiaľ nedôjde k jej expanzii. 
 • následne musia byť klinky odstránené. Pri spracovaní s farbami, inými tesniacimi hmotami a prírodným kameňom je potrebné overiť znášanlivosť. Páska nesmie prísť do kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami

Tipy na inštaláciu pásky na okná

 • pásku TP600 illmod 600 pri aplikácii na rám otvorovej výplne na rohu rámu prerušte
 • napojenie pásky riešte spojom na tupo
 • pásku nie je možné použiť na utesnenie vodorovných špár parapetov a všade tam, kde môže dôjsť k vytvoreniu tlaku vodného stĺpca

Tipy na monolitické konštrukcie

 • pri montáži pásky do prefabrikovaných dielcov vložte do špár dištančné rozpery, aby ste predišli nadmernému stlačeniu pásky
 • pri kontakte pásky s veľmi savými povrchmi odporúčame impregnáciu stien špáry ME901 alebo ME902

Technická specifikace

 
VlastnostiNormaKlasifikácia
Reakcia na oheňEN 13 501-1B-s1-d0
Požiarna odolnosť v zvislej špáreEN 13 501-2EI90-180*
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ10   0,048 W/m · k
Súčiniteľ difúzneho odporuEN ISO 12 572μ ≤ 100
Tepelná odolnosť -30 °C až +90 °C
Špárová prievzdušnosťEN 1026a≤0,1 m3 /[h · m · (daPa)n]
Vzduchová nepriezvučnosťEN ISO 717-1až 52 dB
Odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027štandardne 600 Pa (pri splnení aplikačných podmienok uvedených v technickom liste)
Zvýšená odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027až 1350 Pa (pri špecifickom stlačení a príprave špáry, detailné informácie na vyžiadanie)  
Odolnosť proti poveternostným vplyvomEN 1027600 Pa po 20 rokoch vystavenia pásky poveternostným vplyvom (inštalácia dňa 04. 08. 1995) s externým monitoringom MPA
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Skladovacia doba 24 mesiacov
 
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty