Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

AA290
PUR čistič

illbruck AA290 PUR čistič je určený na čistenie aplikačných pištolí určených na aplikáciu polyuretánových pien. Čistič je možné používať ako sprej na odstránenie vonkajších zvyškov nevytvrdnutého polyuretánového prepolyméru na postriekaných podkladoch alebo naskrutkovať na vrchnú časť aplikačnej pištole a použiť na vyčistenie jej vnútorných častí.

Aplikácia

illbruck AA290 PUR čistič je určený na čistenie aplikačných pištolí určených na aplikáciu polyuretánových pien. Čistič je možné používať ako sprej na odstránenie vonkajších zvyškov nevytvrdnutého polyuretánového prepolyméru na postriekaných podkladoch alebo naskrutkovať na vrchnú časť aplikačnej pištole a použiť na vyčistenie jej vnútorných častí.

 • schopnosť prispôsobiť sa a dobre priľnúť na nerovné povrchy
 • rýchle, účinné a estetické utesnenie radu aplikácií
 • odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a radu chemikálií

Spracovanie

 • Zložte prázdnu dózu s polyuretánovou penou

 • Našróbujte na aplikačnú pištoľ illbruck PUR čistič

 • Niekoľko krát stlačte spúšť, aby sa pištoľ naplnila čističom 

 • Čistič nechajte v pištoli pôsobiť aspoň 15 minút

 • Znovu stlačte spúšť a dôkladne vyprázdnite pištoľ 

 • Odšróbujte čistič z aplikačnej pištole

 • Nasaďte na čistič sprejovú trysku a dôkladne vyčistite od zvyškov peny vonkajšie časti pištole

 • Šróbový závit a aplikačnú pištoľ dôkladne vysušte 

Použitie ako sprej

 • Nasaďte sprejovú trysku na ventil dózy

 • Natočte trysku správnym smerom na znečistený povrch

 • Stlačte trysku prstom a držte stlačenú podľa potreby

 • Po použití trysku zložte 

Popis

Špeciálny čistiaci prostriedok na báze acetónu.

Forma dodania

 • Aerosól vybavený sprejovou tryskou a závitom na našróbovanie na aplikačnú pištoľ

 • plechová dóza s objemom 500 ml
 • 12 kusov v kartóne
 • Farba: transparent

 

 

 

Dôležité upozornenie

Pri aplikácii nefajčite! Čiastočne vyprázdnenú dózu s penou ponechajte našróbovanú na pištoli. Nikdy nečistite pištoľ vodou! Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Nevylievajte do kanalizácie. Dóza je pod tlakom: nevystavujte ju slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 °C. Ďalšie informácie nájdete na etikete produktu a v bezpečnostnom liste. 

 

  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina