Explore our brands
Názvoslovie - termíny a definície

Názvoslovie - termíny a definície

Dilatačná škára

Priestor medzi nadväzujúcimi konštrukciami a ich plochami. V prípade, že škára môže za určitých okolností meniť tvar a veľkosť, tak sa jedná o škáru dilatačnú. 

Styčná škára

Priestor medzi nadväzujúcimi konštrukciami a ich plochami. V prípade, že škára nemôže za určitých okolností meniť tvar a veľkosť, pretože sú napríklad k sebe konštrukcie spojené skrutkami alebo nitmi, tak sa jedná o škáru styčnú. 

Šírka škáry

Pohľadová veľkosť vynechaného nadväzujúceho priestoru (škáry) medzi konštrukciami. 

Hĺbka škáry

Označenie veľkosti v smere kolmom na pohľadovú šírku škáry. 

Tvar škáry

Tvar je tvorený nadväzujúcimi konštrukciami, ktoré vďaka svojmu profilu vytvárajú výslednú geometriu škáry. 

Zvislá škára

Škára, ktorá je vymedzená nadväzujúcimi konštrukciami, ktoré sú vo zvislom alebo vertikálnom smere. 

Vodorovná škára

Škára, ktorá je vymedzená nadväzujúcimi konštrukciami, ktoré sú vo vodorovnom alebo horizontálnom smere. 

Škára v exteriéri

Škára, ktorá je priamo vystavená pôsobeniu poveternostných podmienok. Teploty – 20 °C až +80 °C.

Škára v interiéri

Škára, ktora nie je priamo vystavená pôsobeniu poveternostných podmienok. Teploty +15 °C až + 30 °C. 

Stredné časti škáry

Priestor medzi vonkajšou a vnútornou časťou škáry, ktorý je spravidla vyplnený tepelnou izoláciou. 

Tesnenie

Obecne býva takto označovaný materiál, ktorý bol aplikovaný za účelom vytvorenia napr. vodotesnej, vzduchotesnej, tepelno - izolačnej alebo parobrzdiacej roviny. 

Jednostupňové tesnenie

Utesnenie škáry v jednej rovine (stupni), kde zvolený materiál zabezpečuje všetky požiadavky. 

Viacstupňové tesnenie

Utesnenie škáry vo viacerých rovinách (stupňoch), kde vhodne zvolená kombinácia materiálov zabezpečuje všetky požiadavky. 

Impregnácia

Jedná sa o základný náter podkladu, ktorý má za účel podklad pripraviť a zlepšiť priľnavosť následne aplikovaného tesnenia. 

Tmel

Tekutá tesniaca hmota na rôznych materiálových bázach. Tmely zaisťujú vo väčšine prípadov vodotesnosť, vzduchotesnosť a parobrzdiacu vlastnosť škár. 

Páska

Tesniaci prostriedok, ktorý je na rôznych materiálových bázach. Pásky zaisťujú vo väčšine prípadov vodotesnosť, vzduchotesnosť a tepelnú izoláciu škár. 

PUR pena

Jedná sa o tepelno izolačný prostriedok, ktorý môže byť využitý aj na nenáročné lepiace aplikácie. 

Pracovné pomôcky a nástroje

Pracovné pomôcky a nástroje

K riadnej aplikácií tmelov, pások a polyuretánových pien a príslušenstva sú potrebné nasledujúce nástroje. 

Ručná alebo vzduchová pištoľ

Slúži na vyprázdnenie tmelov z dostupných balení, spravidla o objeme 310 ml a 600 ml.

Oceľová kefa

Nevyhnutná pomôcka na odstránenie nečistôt a voľných častíc na podkladoch ako je betón, porobetón, omietka a pod. 

Pumpička

Ideálny prostriedok na odstránenie prachu a voľných nečistôt. Veľmi vhodná je pumpička na vyfukovanie prachu z vyvŕtaných dier pri inštalácií oceľových kotiev. 

Štetec alebo valček

Slúži na riadnu a rovnomernú aplikáciu impregnačných náterov určených na aplikáciu na savé podklady. 

Papierové utierky

Sú potrebné pri aplikácií impregnácií a čističov nesavých podkladových plôch, ako sú sklo, kovy, plasty, a pod. Utierky nesmú pri používaní púšťať vlákna, ktoré by mohli priľnúť na podklad. 

Stierky a špachtle

Využívajú sa vo väčšine prípadov na vytvarovanie a uhladenie aplikovaných tmelov. 

Rezák alebo nožnice

Sú potrebné pri otváraní balenia a zároveň pri skracovaní aplikovaných pások na potrebnú veľkosť alebo orezanie vytvrdnutej a nadbytočnej polyuretánovej peny. 

Vyhladzovaní roztok

Celú radu tmelov je zložité vyhladzovať stierkou na sucho. Práve preto sa používa vo väčšine prípadov špeciálny roztok, ktorý znižuje trenie medzi stierkou a tmelom. 

Maskovacia páska

Pri tmelení škár je vhodné okolité plochy zakryť proti nechcenému znečisteniu. Pre tento účel slúžia zakrývacie ochranné pásky z papieru alebo PVC. 

Aplikačná pištoľ na PUR peny

V prípade aplikácie PUR peny, ktorá je určená pre profesionálov je potrebná aplikačná pištoľ (aplikátor), ktorá umožňuje podľa potreby regulovať rýchlosť a množstvo vytekajúcej peny. 

Čistič na PUR peny

Nevyhnutný pomocník pri čistení aplikačných pištolí, ale aj znečistených dóz alebo okolitých plôch. 

Čistič

Nevyhnutný pomocník pri príprave nesavých plôch pred aplikáciou tmelu. Čistič úplne odmastí podklad, odstráni nečistoty, poprípade námrazu a pod. 

Impregnácia

Jedná sa minimálne o 2 typy materiálov, ktoré sú určené pre aplikáciu na nesavé podklady za účelom zlepšenia priľnavosti následne aplikovaných tmelov. 

Parametre škáry

Parametre škáry

Uskutočniteľnosť je na prvom mieste

Škáry na obvodovom plášti budov, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí tak zdať, sú extrémne namáhané. Zároveň vďaka tomu, že sú subtilné, nie je niekedy ľahké dosiahnuť požadovanú funkčnosť a trvanlivosť ich utesnenia bez toho, aby výberu vhodnej technológie bola venovaná dostatočná pozornosť. V princípe sa jedná o návrh a výber vhodného riešenia, ktoré bude fungovať ako má 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A to naviac po dobu životnosti okolitých častí fasád. Do škár medzi stavebnými dielmi by nemalo zatekať, izolácia by nemal premŕzať, plesnivieť, dochádzať k neriadenej výmene vzduchu medzi interiérom a exteriérom alebo degradovať. 

Kvalitná projektová dokumentácia

Ako pri rekonštrukcií objektu a škár, tak aj pri utesňovaní novostavby, by mal mať investor dostatočné detailnú dokumentáciu, ktorá presne určí požiadavky na jednotlivé časti fasád a škár. Pokiaľ takáto dokumentácia úplne chýba, je veľmi pravdepodobné, že výsledná kvalita prác bude vzdialená očakávaniam. V projektovej dokumentácii alebo nákresoch, ktoré môžu byť súčasťou kúpnej zmluvy, by mali byť jasne vyšpecifikované nasledujúce veci:

 • pozícia škár v rámci fasády
 • rozmery a tvar škár
 • materiály a povrchy, ktoré tvoria boky škár
 • zaťaženie škár poveternostnými podmienkami
 • predpokladané dilatačné pohyby
 • chemické zaťaženie
 • ďalšie materiály v kontakte so škárou a tesnením.

Utesnenie škár so zachovaním kľúčových parametrov

Zvolené tesniace materiály musia garantovať zachovanie svojich vlastností tak, aby plnili požiadavky v priebehu celého užívania a životnosti budovy a boli v súlade s požiadavkami normy STN 73 0540-2/Z1: 2016, Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov Časť 2: Norma nepripúšťa žiadne netesnosti škár, okrem funkčných škár okien a funkčných škár ľahkých obvodových plášťov. Utesnenie medzi stavebnými dielmi by malo byť prevedené trvalo vzduchotesné podľa dosiahnuteľného stavu techniky. Nižšie sú uvedené kategórie, ktoré by mali brať výrobcovia, stavebné firmy aj projektanti do úvahy, pri návrhu riešení a výbere produktov:

 • odolnosť proti zaťaženiu vetrom
 • vodotesnosť
 • súčiniteľ postupu tepla
 • vzduchová nepriezvučnosť
 • neprievzdušnosť
 • kondenzácia vody vo vnútri pripojovacej škáry
 • dilatačné schopnosti 

Výber tesnenia podľa projektovej dokumentácie alebo podľa skutočného stavu. 

Je jedným zo základných predpokladov úspešného utesnenia škár na fasáde, aby vybrané riešenia a produkty mali správny rozmer, ktorý bude zodpovedať realite. Jednou z metód je výber a návrh produktov z uvedených rozmerov a detailov v stavebnej dokumentácii. Tento druh metódy je osvedčený hlavne pri výstavbách z materiálov a technológii, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoké presnosti. Druhou metódou je výhodných produktov podľa stavu zisteného a zameraného na stavbe. Tento spôsob je uprednostňovaný hlavne v prípade rekonštrukcie. 

Príprava podkladu

Príprava podkladu

Očistenie neporéznych podkladov

Nesavé podklady je potrebné hlavne pred aplikáciou tesniaceho produktu najprv dokonale vysušiť a zbaviť prachu, mastnoty, námrazy a nesúrodých vrstiev (staré nátery a pod. ). K takémuto očisteniu slúži produkt AA404, ktorý je zmesou acetónu a alkoholu. Pri povrchoch citlivých na poškodenie, ako sú lakované drevo, je najprv potrebné AA404 vyskúšať, či povrch neleptá alebo nedochádza k vymývaniu pigmentu. V prípade, že áno, je potrebné využiť iný druh čističa alebo nanášať AA404 v minimálnom množstve.

Očistenie poréznych podkladov

V prípade aplikácie tmelov alebo pások na porézne podklady, typu betón, tvárnice, tehla, povrchovo neošetrené drevo a pod. je potrebné najprv podklad zbaviť voľných častíc. Zvyšky omietky, malty a iné je potrebné najprv odstrániť murárskymi kladivkom. Následne povrch zbaviť menších nečistôt pomocou oceľovej kefy. Ako posledný krok je odstránenie prachu ručnou pumpičkou (príslušenstvo pre riadnu montáž oceľových kotiev). 

Impregnácia podkladu

V niektorých prípadoch nie je ani vyčistenie podkladu zárukou dostatočnej priľnavosti aplikovaného tmelu. V týchto prípadoch je nutné podklad impregnovať. Vhodnú impregnáciu je možné nájsť v technickom liste zvoleného tmelu. Impregnácia býva nanášaná úsporne buď hubkou alebo obrúskom na neporézne podklady. Na porézne podklady sa impregnácia väčšinou aplikuje štetcom alebo rozstrekom. Po aplikácii impregnácie a jej odvetraniu a zaschnutiu je možné pristúpiť k vlastnej aplikácii tmelu. Impregnácia je nevyhnutná v prípade, že podklad je drolivý, vlhký, namrznutý alebo má nízke povrchové napätie (hlavne plasty). Konkrétny detailný postup na prípravu a aplikáciu pások a tmelov je vždy súčasťou technického listu. 

Materiály a pracovný postup

Materiály a pracovný postup

Všeobecné odporúčania

Vo väčšine prípadov je potrebné vyhnúť sa aplikácii tmelov pokiaľ teplota podkladu je pod + 5°C. To platí aj v prípade, že okolitá teplota je už vyššia ako +5 °C, ale podklad je napríklad z noci podchladený a namrznutý. Pokiaľ je však potrebné aj napriek tomu tmeliť, je potrebné aplikovať impregnáciu na podkladovú plochu a po dobu vytvrdnutia tmelu udržovať okolitú teplotu nad + 5°C. To možno dosiahnuť spravidla len temperovaním stavby a jej zakrytím plachtou z vonkajšej strany. Pokiaľ sa tento spôsob nemôže vykonať je možnosť využiť namiesto tmelov komprimované pásky illbruck, ktoré nemajú stanovené žiadne aplikačné limity. V oboch prípadoch však platí, že rýchlosť vytvrdzovania alebo expanzie pásky bude za nízkych teplôt extrémne predĺžená. Pri páskach nízke teploty nemajú vplyv na výslednú kvalitu tesnenia. Pri tmeloch môže pri ich vytvrdzovaní pri nízkych teplotách dôjsť k ich porušeniu, následkom dilatačných škár alebo mechanickému poškodeniu. Aplikáciu na vlhké podklady je potrebné vždy s nami konzultovať.  

Tmelená škára

Pri tmelenej škáry, kde protiľahlé strany sú zhruba rovnobežné je nutné zamedziť priľnavosti tmelu na dno škáry. Toto je možné dosiahnuť vložením polyetylénového povrazca alebo pásky do škáry. Zároveň platí, že pomer strán šírka vs. hĺbka, tmeleného uzáveru by mala byť cca 2:1. V praxi to teda znamená pri šírke škáry 20 mm optimalizovať jej hĺbku na cca 10 mm. Pritom platí, že minimálny odporúčaný prierez tmelu je 5x5 mm. U tesniacich pások je situácia jednoduchšia. Páska je už dodávaná na požadovanú šírku škáry a o jej dostatočnú hĺbku škáry je už postarané z výroby. Pokiaľ pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej škáry alebo dôjde pri aplikácii k priľnutiu tmelu na tri plochy, je potrebné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu. Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch styčných plôch musí byť minimálne 7 mm  tmelu na každej podkladovej ploche. 

Utesnenie pomocou komprimovaných pások 

Aplikácia komprimovanej pásky je väčšinou jednoduchšia ako aplikácia tmelu, ale tiež má svoje pravidlá. Po otvorení role je potrebné odrezať koniec pásky a postupne odstraňovať ochrannú fóliu zároveň s ukladaním pásky do škáry. Pri škárach na seba kolmých sa koniec pásky ukončuje na tupo, pričom tesného spoja je možné dosiahnuť ponechaním jednej pásky o cca 1cm/m dlhšej ako je potrebné a jej pritlačením k druhej. Boky škáry tzv. škáry definujúce hĺbku škáry by mali byť rovnobežné (maximálne 3° stupne odchýlka). Pásky je potrebné aplikovať min. 2 mm  za hranu škáry. U vlhkých škár môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť páska na mieste pridržaná vložením drevených klinov pokiaľ nedôjde k dostatočnej expanzii. Následne musia byť kliny odstránené. Pri práci s farbami, inými tesniacimi hmotami a prírodným kameňom je potrebné zistiť znášanlivosť. Páska nesmie prísť do kontakt s riedidlami a agresívnymi chemikáliami.  

Ďalšie konkrétne pokyny a požiadavky, ktoré sa týkajú aplikácie jednotlivých pások alebo tmelov sú uvedené v jednotlivých aplikačných postupoch, ktoré sú súčasťou technických listov. 

 

Výpočet spotreby materiálu

Výpočet spotreby materiálu

Tmely

Pri tmeloch je možné výpočet spotreby stanoviť nasledujúcim postupom

 • Výpočet: Objem balenia tmelu v ml / (šírka x hĺbka škáry v mm) = počet metrov z jedného balenia
 • Vzhľadom k tomu, že pri povrchovej úprave tmelu (stierkovaniu), vždy dochádza k čiastočnému odobratiu tmelu, je potrebné hodnotu z výpočtu navýšiť o cca 20% - 25%. Záleží na veľkosti škáry, jej tvare a skúsenostiach montážnika. 

Pásky

U pások je situácia pomerne jednoduchšia. Pri každej páske je uvedená jej dĺžka v roli. Platí, že je nutné uvažovať na každý jeden meter škáry s páskou o 1 cm dlhšou. Na škáru o dĺžke 100cm namerajte a odrežte pásku cca 101 cm, na škáru dĺžky 200 cm potom pásku 202 cm. 

Kontrola kvality

Kontrola kvality

Kontrola tovaru a materiálu

Pred začiatkom aplikácie je vhodné si prejsť expiráciu materiálov, ktoré sú uvedené na obaloch, či niektoré produkty nie sú nejako poškodené (viditeľné stopy na obale). Zároveň je potrebné skontrolovať či množstvo materiálu, jeho rozmery, farba a pod. sú v súlade s požiadavkami a potrebami. 

Přilnavosti materiálů a kompatibilita Priľnavosť materiálu a kompatibilita

Odporúčame vždy pred začiatkom práce spraviť vlastnú orientačnú skúšku priľnavosti zvoleného materiálu k podkladu. V praxi to znamená aplikácia produktu na pripravený podklad a jeho vytvrdnutie. Následne po kompletnom vytvrdnutí je možné spraviť manuálny odtrhový test. Pre viac informácii o tomto postupe kontaktujte regionálneho obchodného zástupcu tremco illbruck. Testy kompatibility sú náročnejšie a je vždy potrebné kontaktovať tremco illbruck. 

Kontrola diela pri a po aplikácii

Při aplikaci produtků je potřeba postupovat dle aplikačních podmínek uvedených v konkrétním technickém listu produktu nebo dle vypracovaného postupu pro konkrétní aplikaci nebo projekt. Obecně velkou míru pozornosti vyžaduje posouzení kvality pokladu a okolní teploty. Po aplikaci se provádí zpravidla vizální kontrola stavu spáry. V případě potřeby je možno také provést kontrolní sondu, a to vyřazáním části aplikovaného materiálu a posouzením jeho stavu - rozměry, přilnavost, vytvrzení atď..

Pri aplikácii produktov je potrebné postupovať podľa aplikačných podmienok uvedených v konkrétnom technickom liste produktu alebo podľa vypracovaného postupu pre konkrétnu aplikáciu alebo projekt. Veľkú mieru pozornosti vyžaduje posúdenie kvality podkladu a okolitej teploty. Po aplikácii sa robí spravidla vizuálnou kontrolou stavu škáry. V prípade potreby je možné vykonať test kontrolnou sondou, a to vyrezaním časti aplikovaného materiálu a posúdením jeho stavu - rozmery, priľnavosť, vytvrdnutie atď.. 

Údržba

Údržba

 • Pri utesnených škár sa po dobu životnosti tesniaceho materiálu nepredpokladá údržba. V momente, kedy však dôjde k poruche detailu je potrebné v prvom rade nájsť príčinu a následne postupovať podľa zisteného stavu
 • V prípade, že dôjde k porušeniu priľnavosti u tesniaceho produktu voči podkladu, je potrebné pôvodný materiál odstrániť a aplikovať nový. Môže sa jednať o rovnaký materiál alebo iný, v závislosti na tom, čo spôsobilo stratu priľnavosti. Môže ísť napríklad o aplikáciu tesniaceho materiálu na nesúrodú povrchovú podkladovú vrstvu, nedodržanie pracovného postupu alebo skrytú produktovú výrobnú vadu 
 • Odporúča sa 1 krát ročne vykonať náhodnú vizuálu kontrolu utesnených škár, či použitý materiál nie je poškodený, zmenený alebo či nedošlo k strate kohézie alebo adhézie. Predpokladaná životnosť tesniacich produktov je min. 15 rokov, avšak vždy záleží na konkrétnych podmienkach zaťaženia - klimatické vplyvy, znečistenie ovzdušia, nadmorská výška, orientácia škár na svetové strany a pod.