ME010 B-MEMBRANE PRO FAÇADE UV

Fasádna membrána Premium

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Hydrofóbna fasádna membrána na báze PES (polyester).

Použitie/účel

Trvalo UV stabilná poistná hydroizolačná membrána, ktorá je určená na kladenie na pripravený rošt alebo priamo na tepelnú izoláciu, v závislosti od typu konštrukcie. Fólia je vďaka svojej zníženej horľavosti, vysokej tepelnej odolnosti, mechanickej pevnosti a trvalej UV odolnosti ideálna na vysoko exponované prevetrávané fasády.

  • vysoká tepelná odolnosť až +150 °C
  • trieda reakcie na oheň B (s1-d0) podľa EN 13 501-1
  • trvalo UV stabilná
MSDS_B-I-ME010_(v8-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME010_datasheet_Fasádna membrána Premium_sk-SK_v1.pdf TDS