ME402 BUTYL ALU

Butyl ALU

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Materiál je tvorený samolepiacou plastoelastickou butylkaučukovou hmotou s vysokou lepivosťou, ktorá je jednostranne potiahnutá pevnou, poveternostným podmienkam a UV žiareniu odolnou plastohliníkovou fóliou.

Použitie/účel

Fólia je primárne určená na zamedzenie prestupu vody a vzdušnej vlhkosti špárami a konštrukciami. Používa sa v aplikáciách ako sú: kovové stavebné konštrukcie, zimné záhrady, klimatizácia, ventilácia, opravy a sanácie zvetraných špár, vytvorenie parotesných spojov pripájacích špár a pod..

  • jednoduchá, rýchla a lacná aplikácia
  • vysoká UV odolnosť
  • dobrá priľnavosť na rad podkladov
  • odolnosť Al fólie voči UV a poveternostným vplyvom
  • plyno a paronepriepustnosť
MSDS_B-I-ME402_(v8-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME402_datasheet_BUTYL ALU_sk-SK_v2.pdf TDS