ME402 Butyl ALU

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Materiál je tvořen samolepící plastoelastickou butylkaučukovou hmotou s vysokou lepivostí, která je jednostranně opatřena pevnou, povětrnostním podmínkám a UV odolnou plastohliníkovou fólií.

Použití/účel

Materiál Butyl Alu je primárně určen pro zamezení prostupu vody a vzdušné vlhkosti spárami a konstrukcemi. Fólie se využívá v aplikacích jako jsou: kovové stavební konstrukce, zimní zahrady, klimatizace, ventilace, opravy a sanace zvětralých spár, např. skleníku, vytvoření parotěsných spojů připojovacích spár např. mezi otvorovou výplní nebo fasádou a přilehlou konstrukcí.

Upozornění

Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydatnost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.

  • Vysoká UV odolnost
  • dobrá přilnavost na řadu podkladů
  • odolnost AL fólie vůči UV a povětrnostním vlivům
  • plyno a paronepropustnost
  • jednoduchá, rychlá a levná aplikace
MSDS_ME402_cz.pdf Bezpečnostní listy
ME402-datasheet csCZ v1.pdf TDS