LD701 Akryl strukturalny

Znajdź produkt

Ten akrylowy uszczelniacz szczególnie nadaje się do naprawiania uszkodzeń w tynkach strukturalnych i zacieranych, do uszczelniania pęknięć i szczelin w elementach murowanych, betonie komórkowym, kamieniu, tynku itp. - w pomieszczeniach i na zewnątrz. Nie nadaje się do wypełniania szczelin dylatacyjnych.

LD701 może być zamalowywany standardowymi farbami dyspersyjnymi lub farbami na bazie żywic alkidowych (wcześniej wykonać próbę). W przypadku szczelin statycznych o małych ruchach (maks. 5%) akryl po całkowitym wyschnięciu można zamalować, tzn. materiał uszczelniający może zostać zamalowany na całej powierzchni tylko wtedy, gdy nałożona farba może kompensować ruchy materiału uszczelniającego. Podczas utwardzania LD701 należy chronić przed mrozem i deszczem. Pełna reakcja (wyschnięcie) opóźnia się w niskiej temperaturze! Produkt LD701 nie nadaje się do uszczelniania szkła i szkliwionych powierzchni, szczelin dylatacyjnych w budynkach oraz szczelin narażonych na stałe działanie wody.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Struktura imitująca tynk
  • Latwy w aplikacji i obróbce
  • Dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych bez gruntowania
  • Możliwość zamalowania i zatynkowania
  • Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
LD701 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
LD701 - karta produktu Karta systemu/produktu