Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP340
Lepidlo pro předsazená okna

SP340 je určeno pro vytvoření lepených spojů vyžadujících vysokou okamžitou kohezní pevnost.

Aplikace

SP340 je určeno pro vytvoření lepených spojů vyžadujících vysokou okamžitou kohezní pevnost. Lepidlo bylo speciálně vyvinuté a určené pro fixaci nosného profilu pro předsazená okna PR007. Ten je zpravidla lepen k podkladům jako jsou beton, pórobeton, keramická tvarovka,
vápenopísková cihla a dřevo. Po vytvrzení tvoří lepidlo elastický spoj s maximální pevností v tahu cca 28 kg/ cm2.

 • Velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
 • velmi dobrá přilnavost na řadu pokladů
 • velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
 • neobsahuje izokyanáty, silikon a rozpouštědla
 • bez zápachu při zpracování

Příprava

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Nesavé podklady s uzavřenýmipóry očistěte čistícím přípravkem AC201 (R40) nebo AT200.
 • V případě citlivých povrchu zřeďte čisticí přípravek AC201 vodou (nutno vyzkoušet).
 • Při lepení okenního nosného profilu pro předsazená okna PR007 je třeba lepené plochy předem ošetřit přípravkem illbruck AT140, včetně samotného profilu PR007.

Ošetření lepených ploch

 • Většinu běžných stavebních podkladu (např. kovy, sklo, lakované, galvanizované,
  chromované, žárové pozinkované povrchy a řada umělých hmot) není nutné primerem ošetřovat.
 • Díky rozdílné kvalitě podkladu a aplikačních podmínek je potřeba provést vlastní zkoušky přilnavosti.
 • Pro zlepšení přilnavosti lepidla na problematické savé i nesavé podklady jsou určeny impregnace viz tabulka přilnavosti.

Zpracování

 • Tloušťka vrstvy lepidla závisí na aplikaci/účelu použití.
 • V normálním případě se lepená mezera pohybuje mezi min. 1 a max. 6 mm.
 • Lepidlo SP340 se nanáší přímo z kartuše/salámu pomocí ruční nebo vzduchové pistole. Ideálně v podobě housenky o trojúhelníkovém průřezu, kterou zajišťuje dodávaná aplikační špička.
 • Ke spojení obou lepených ploch musí dojít dříve, než dojde k vytvoření povrchové nelepivé slupky na lepidlu tzn. do 10 minut.
 • Lepidlo se nanáší v případě aplikace na PR007 Nosný profil pro předsazenou montáž ve dvou paralelních housenkách, ca 2 cm od kraje profilu. Více informací viz. technický list k PR007.

Popis

Jednokomponentní elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční pevností. Lepidlo je vyrobeno na bázi hybridní technologie, jež nabízí oproti běžným konvenčním silikonovým a polyuretanovým tmelům celou řadu výhod. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

Forma dodání

 • 310 ml – kartuše (12 kusů v kartonu)
 • 600 ml – salám (20 kusů v kartonu)

Důležité upozornění

Potřebná doba pro kompletní vytvrzení SP340 závisí na vlhkosti okolního vzduchu a jeho teplotě. Obecně platí, že čím vyšší je vlhkost i teplota, tím rychleji proběhne vytvrzení. Při
lepení větších konstrukčních dílu se housenky z lepidla nanášejí paralelně ve vzdálenosti ca 10 cm tak, aby po spojení lepených dílců zůstala mezi pruhy lepidla vzduchová mezera. Při lepení ploch a dílu s uzavřenými póry (např. kovy) je třeba konstrukčně zajistit přístup vlhkosti, aby lepidlo mohlo úplně vytvrdnout.

Kompatibilita s materiály

Lepidlo lze povazovat za kompatibilní s níže uvedenými fóliemi illbruck, pokud je v přímém nebo nepřímém kontaktu a použito jako výplň spáry nebo dodatečně aplikované lepidlo v případě, že níže uvedené fólie nedrží z nějakého důvodu po aplikaci úplně bezchybně na pokladu.

 • ME110, ME320, ME321, ME350, ME351, ME402, ME403, ME404, ME410, ME500, ME501 a ME508

Čištění

Ještě nezatvrdlé lepidlo SP340 lze odstranit pomocí čističe AC201 nebo AT200. Již zatvrdlé lepidlo lze odstranit jen mechanicky za použití vhodných nástrojů.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Objemová hmotnostDIN 52451-A1.6 g/cm3
Viskozita pri zpracováníEN 27390stabilní
Vytvoření povrchové slupky ca 10 min (pri 23 °C / 50 % R.V.V.)
Doba vytvrzování ca 2.8 mm / 1. den
SmrštěníDIN 524510.025
Modul při 25% protaženíDIN 53504 S20.8 N/mm2
Modul při 100% protaženíDIN 53504 S21.7 N/mm2
Pevnost v tahuDIN 53504 S2ca 2.8 N/mm2
Protažení při přetrženíDIN 53504 S2ca 350 %
Tvrdost Shore ADIN 53505cca 52
Aplikační teplota + 5 °C až + 40 °C
Teplotní odolnost - 40 °C až + 90 °C
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty