Explore our brands
Zpět na seznam produktů

OS925 BARRIER SEAL COATING

Tekutá hydroizolace

Moderní tekutá hydroizolace, která se aplikuje nástřikem, štětcem nebo válečkem.

Aplikace

Speciálně vyvinutá tekutá membrána, která může být nanášena jak manuálně štětcem, tak i strojově rozstřikem. Produkt je určen pro renovace i nové stavby a detaily, kde je potřeba vytvořit bezešvé vodotěsné a vzduchotěsné izolace. Může se jednat například o utěsnění prostupů, spár, teras, balkónů, anglických dvorků, sklepů i garáží, opravy klempířských prvků a utěsnění fasádních modulů, montovaných staveb, okenních prvků i světlíků. Membrána má velmi široké spektrum přilnavosti a přilne na všechny běžné stavební materiály jako jsou dřevo, dřevotříska, OSB desky, ocel, beton, cihla, kámen, dřevo, hliník, ocel, polyuretan, EPS a XPS.

 • Vysoce odolná proti stárnutí
 • Splňuje třídy W2A, CB2, C2A, R2 normy ČSN EN 15 814
 • Vhodná pro aplikace pod úrovní terénu
 • Pružná a houževnatá po vytvrzení
 • Přilne na širokou škálu podkladů
 • Na vodní bázi
 • Bez zápachu při zpracování
 • Omítatelná
 • Vhodná pro manuální i strojní aplikaci

Příprava

 • Podkladní plochy musí únosné a bez volných částí.
 • Neporézní podklady vyčistěte a odmastěte pomocí AA404.
 • Porézní plochy vyčistěte ocelovým kartáčem a následně zbavte prachu pumpičkou nebo smetákem apod.
 • Spáry a prostupy v podkladu o velikosti 5 mm a větší musí být před aplikací vyplněny PUR pěnou nebo omítkou anebo cementovým lepidlem.
 • Při aplikaci membrány musí být teplota podkladu a vzduchu vyšší než 5 °C.
 • Je třeba se vyvarovat působení vody, deště a mrazu během doby aplikace při vysychání.

Zpracování

 • Promíchejte ručně a důkladně obsah kbelíku cca 3 minuty před použitím.
 • Aplikujte na stranu směrem ke zdroji vody.
 • Membrána se nanáší nejméně ve 2 vrstvách, s vložením výztuže nebo bez ní, a to štětcem, špachtlí nebo válečkem.
 • Membrána může být aplikována i airless stříkacím zařízením např. Graco Mach VII Procontractor.
 • Následující vrstvu lze nanášet až po úplném zaschnutí první vrstvy nátěru v závislosti na okolních podmínkách, zpravidla po 1 až 2 dnech.
 • Mezi jednotlivé vrstvy je možno vkládat AA426 geotextílii, dojde tak k vyztužení a vyšší pevnosti OS925.
 • Membrána je dostatečně vysušena, když drží pevně spojena s podkladem a je sama pružná a houževnatá.
 • Pracovní nástroje a pomůcky by měly být vyčištěny při delším přerušení a ihned ukončení aplikace. Pro lepší čištění pracovního zařízení (štětce, špachtle) je doporučeno je před aplikací namočit do vody.

Ochranné vrstvy

 • Podle DIN 18195 musí být membrána pod úrovní terénu opatřena další ochrannou vrstvou.
 • K nanášení ochranné vrstvy může dojít až po dostatečném zaschnutí OS925.
 • K těmto účelům může být použito EPS neb XPS desek, desky z pěnového skla, nopové fólie.
 • Membránu OS925 je také možno omítnout.

 

Popis

Tekutá jednosložková těsnicí membrána na bázi bitumen-latexové emulze, která po vytvrzení vytvoří pružný vodotěsný a vzduchotěsný film.

Forma dodání

BarvaBalení
hnědočerná, po vytvrzení černá20 kg kbelík (20 litrů)
5 kg kbelík (5 litrů)

Důležité upozornění

 • Zabraňte působení vody, deště nebo mrazu během aplikace nebo při vytvrzování na membránu.

 • OS925 nepřilne dobře ke sklu, EPDM, PTFE a PE.

 • OS925 lze skladovat v neotevřených originálních obalech po dobu nejméně 12 měsíců.

 • Již otevřené kbelíky lze skladovat, pokud je ochranná fólie znovu umístěna na materiál a jsou dobře znovu uzavřeny.

 • Kbelíky musí být skladovány bez mrazu a nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému oteplování.

 • Při aplikaci na neporézní povrchy je potřeba počítat s delší dobou vysychání.

 • Neaplikujte při teplotách pod 5 °C.

 • Do izolace nepřidávejte žádné látky. OS925 je již namíchána do optimální hustoty. Neředit! Dodatečné přidávání písku, pojiv a jiných látek se nepovoluje!

 • Během zpracování a zrání nesmí být materiál po dobu nejméně 24 hodin vystaven dešti.

 • Při přerušení práce vrstvu izolace stáhněte na nulovou tloušťku a při dalším nanášení vytvořte přesah.

 • Přerušení práce se nesmí provádět v rozích a koutech.

Čištění

 • Pracovní pomůcky popřípadě potřísněné plochy ihned po ukončení aplikace omyjte důkladně vodou.

 • K čistění již zaschlé membrány použijte illbruck AA295 Natufix.

Technická specifikace

VlastnostNormaHodnota
Chemická báze bitumen latexová emulze
Konzistence pastovitá (tixotropní)
Systém vytvrzování fyzikální vytvrzování
Vytvoření povrchové slupky 60 minut
Specifická hmotnost 1,00 g/ml
Doba vytvrzování cca 1 až 2 dny 
Pauza před nanesením 2. vrstvy ca 1 den
při +20 °C, 50% RV
Odolnost proti vodě po 48 hod.
Reakce na oheňEN 13501-1třída E
Odolnost proti hnanému dešti EN 1027600 Pa
VzduchotěsnostEN 12 144 / EN 10261000 Pa / 600 Pa
Součinitel difúzního odporuEN 1257230000
Teplotní odolnost -20 °C až +80 °C
Aplikační teplota +5 °C až +30 °C
Skladovatelnost 

12 měsíců při teplotě
+5 °C až +25 °C

Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty