Explore our brands
Zpět na seznam produktů

LD705
Akryl exteriér

Akrylový tmel velmi vysoké kvality určený pro vodotěsné a vzduchotěsné uzavření zejména styčných spár.

Aplikace

Slouží k utěsnění styčných, dilatačních spár a trhlin mezi konstrukcemi jako jsou zdivo, omítka, beton, pórobeton, vápenopískové cihly, dřevo, sádrokarton, hliník, PVC, EPS a XPS. LD 705 Akryl Exteriér má po vytvrdnutí klasický hladký povrch.

 • minimální smrštění po vytvrzení
 • po vytvrzení odolný vůči vymývání povrchu deštěm
 • UV a povětrnosti odolný
 • velmi snadno přetíratelný a kompatibilní s většinou barev
 • Neobsahuje silikon, ředidla a isokyanát
 • Přilne i na vlhké povrchy

Příprava

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Neporézní podkladní materiály před aplikací vyčistěte čističem AC201 (R40).
 • V případě citlivých povrchů nařeďte přípravek vodou (nutno vyzkoušet).
 • Při aplikaci na minerální podklady doporučujeme pro dosažení optimální přilnavosti provést základní nátěr podkladu roztokem z vody a akrylu v poměru 1:1 až 5:1.
 • V případě nutnosti proveďte zkoušky přilnavosti.

Zpracování

Příprava spár

 

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem.
 • Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran.
 • Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm.
 • Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu.
 • Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálne 7mm tmelu na každé podkladní ploše.
 • Maximální šíře tmelené spáry je 25mm. V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku.
 • Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.

Vyplnění spár

 

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • Akryl zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte.
 • Odstranění nadbytečného tmelu a vyhlazení těsnicí hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru.
 • Při vyhlazování postříkejte povrch tmelu lehce vodou a následně se stěrkou stahujte.
 • Lepicí pásku ihned poté odstraňte, zamezíte tím poškození tvořící se slupky.

Popis

Vysoce kvalitní akrylový tmel běžně na trhu označovaný jako silikon-akryl. Tmel je určený pro vnitřní a hlavně vnější použití.

Forma dodání

 • 310 ml / kartuše
 • Karton = 12 ks

Důležité upozornění

LD705 Akryl Exteriér je kompatibilní s běžně prodávanými disperzními a alkydovými barvami, nicméně doporučujeme provést vlastní zkoušky. Při statických spárách s minimální roztažností do 5 % může být akryl přetřen po celém povrchu. V ostatních případech může být tmel opatřen nátěrem po celé
své ploše pouze v případě, jestliže použitá nátěrová hmota je schopna přenášet pohyby tmelu bez poškození svého povrchu.

Dokud se na povrchu akrylu nevytvoří povrchová slupka je nutné chránit tmel před přímým deštem. Při nízkých teplotách dochází k prodloužení doby vyzrání tmelu. Akryl nesmí být aplikován do spár, které jsou trvale vystaveny působení vody! Akryl nesmí být aplikován na přírodní kámen, mramor, bitumenové podklady nebo na povrchove neošetřené kovy a do sanitárních prostor! Tmel doporučujeme
přetírat barvou nejdříve až 3 dni po aplikaci.

Čištění

 • Čerstvý nevytvrzený akryl můžete odstranit vodou. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Bázeakrylový polymer
Systém reakcefyzikální schnutí
Objemová hmotnostDIN 53217 část 2cca 1.54 g/cm2
Vytvoření povrchové slupkycca 15 min. při 20°C a 50% R.V.V.
Rychlost vytvrzování1 - 2 týdny v závislosti na podmínkách 
Dovolená přetvořitelnost20%
SmrštěníISO 10563max. 16%
Tvrdost - Shore ADIN 5350514+/-5
Teplotní odolnost-25°C až +80°C
Aplikacní teplota+5 °C až +40 °C
Skladovací dobaV chladu a suchu (nikdy na mrazu!)
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty