Explore our brands
Zpět na seznam produktů

LD705
Akryl exteriér

Akrylový tmel velmi vysoké kvality určený pro vodotěsné a vzduchotěsné uzavření zejména styčných spár.

Aplikace

Slouží k utěsnění styčných, dilatačních spár a trhlin mezi konstrukcemi jako jsou zdivo, omítka, beton, pórobeton, vápenopískové cihly, dřevo, sádrokarton, hliník, PVC, EPS a XPS. LD 705 Akryl Exteriér má po vytvrdnutí klasický hladký povrch.

 • minimální smrštění po vytvrzení
 • po vytvrzení odolný vůči vymývání povrchu deštěm
 • UV a povětrnosti odolný
 • velmi snadno přetíratelný a kompatibilní s většinou barev
 • Neobsahuje silikon, ředidla a isokyanát
 • Přilne i na vlhké povrchy

Zpracování

Příprava spár

 

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem.
 • Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran.
 • Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm.
 • Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu.
 • Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálne 7mm tmelu na každé podkladní ploše.
 • Maximální šíře tmelené spáry je 25mm. V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku.
 • Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.

Vyplnění spár

 

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • Akryl zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte.
 • Odstranění nadbytečného tmelu a vyhlazení těsnicí hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru.
 • Při vyhlazování postříkejte povrch tmelu lehce vodou a následně se stěrkou stahujte.
 • Lepicí pásku ihned poté odstraňte, zamezíte tím poškození tvořící se slupky.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Bázeakrylový polymer
Systém reakcefyzikální schnutí
Objemová hmotnostDIN 53217 část 2cca 1.54 g/cm2
Vytvoření povrchové slupkycca 15 min. při 20°C a 50% R.V.V.
Rychlost vytvrzování1 - 2 týdny v závislosti na podmínkách 
Dovolená přetvořitelnost20%
SmrštěníISO 10563max. 16%
Tvrdost - Shore ADIN 5350514+/-5
Teplotní odolnost-25°C až +80°C
Aplikacní teplota+5 °C až +40 °C
Skladovací dobaV chladu a suchu (nikdy na mrazu!)
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty