LD705 ACRYLIC SEAL PRO

Acrylaatkit Buitenkwaliteit

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

Deze dispersie acrylaatkit is geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen tussen raam-/deurkozijnen en metselwerk, scheuren en voegen op beton, gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Voor het afdichten van aansluitvoegen van ramen mag de acrylaat alleen binnenshuis worden gebruikt.

Gebruik/doel

De LD705 is bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen, pleister- en metselwerk. LD705 is tevens geschikt voor het afdichten van kleine aansluitvoegen rondom houten kozijnen, trappen, plinten, plafonds en wanden en is binnen- én buiten toepasbaar. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

• Oppervlakken die bitumen of teer bevatten of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC) kunnen leiden tot verkleuring en/of onthechting.
• Hechting op onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat, of PMMA kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat.
• Verkleuring komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij vergeling van de kit kan optreden. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kitten, sterke chemicaliën, gebrek aan UV of vrijzetting van formaldehyde uit verf of hout.
• Tijdens de uitharding moet de acrylaat tegen vorst beschermd worden. De uitharding wordt bij lage temperaturen vertraagd.
• De kit is niet geschikt voor (constructieve) beglazing, aquariumbouw, dilatatievoegen, medicinale of farmaceutische doeleinden.
• Het product is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verfsoorten en alkydharsverven. Het verdient aanbeveling de verfverdraagzaamheid vooraf te testen. De gangbare verfsoorten zijn niet zo flexibel als de kit en als gevolg hiervan kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan.

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

  • Reukloos en oplosmiddelvrij
  • Goed overschilderbaar (DIN 52452-4, A1 & A2)
  • Duurzaam elastisch tot 20%
  • Hecht op vochtige- en poreuze ondergronden
  • Regen-, uv- en weerbestendig
  • Goede verwerkbaarheid
  • Glanzend wit
Prestatieverklaring CE LD705 (v2-nl-NL) Declaration of Performance
Veiligheidsblad LD705 v10 nl-NL Veiligheidsblad
Productblad LD705 ACRYLIC SEAL PRO nlNL v2 TDS