SB860 Butylenový tmel

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

SB860 je vyrovnávací a lepicí tmel na bázi polybutenu. Tvrdne při styku se vzduchem a vytváří na povrchu pevný a hladký povlak. Uvnitř zůstává hmota pastovitá. Určený pro aplikace v exteriéru

Použití/účel

SB860 vytváří vzduchotěsné a vodotěsné uzavření spáry a používá se na styčné nebo mírně pohyblivé spáry spojů nevystavených mechanické zátěži těsnění v kovových konstrukcích rozebíratelná spojení.

Upozornění

Nedoporučujeme vystavovat SB860 kontaktu s dehtem a asfaltem. Vlivem organických elastomerů, jako jsou EPDM a neopren, některých lepidel, tmelů, chemikálií, rozpuštěných barev a čisticích prostředků může docházet ke změnám barvy (žloutnutí) tmelu. Látky obsahující nebo potenciálně uvolňující alkoholové sloučeniny vyskytující se v blízkosti mohou blokovat funkci tmelu.

  • drží na většině stavebních podkladů
  • dobrá přilnavost i bez penetrace
  • neproniká do podkladů
  • velmi snadno vytlačitelný
MSDS_sb860_cz.pdf Bezpečnostní listy
SB860-datasheet csCZ v1.pdf TDS