GS202 FOOD & WATER SEAL

Akvarijní silikon

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Silikon pro akvária je elastická rychle tvrdnoucí jednosložková silikonová těsnicí hmota. Silikon odpovídá bezpečnostním předpisům DIN 32 622 stanovených na lepidla pro celoskleněná akvária. Po úplné reakci tmelu byla prokázána trvalá zatížitelnost, fyziologická nezávadnost, odolnost proti hydrolýze, UV záření a odolnost proti působení mořské vody. Reakční systém silikonu pro akvária zaručuje rychlou vulkanizaci. Během prvních 24 hodin zreaguje vrstva o tloušťce cca. 3 mm. Během reakce docházík uvolnění malého množství kyseliny octové, po úplném vytvrzení je silikon bez zápachu. Silikon pro akvária se vyznačuje extrémně vysokou odolností proti stárnutí

Použití/účel

Silikon pro akvária je vhodný k utěsnění spár akvárií, bazénů, vitrín, celoskleněných konstrukcí a pro zasklení konstrukcí umístěných trvale pod vodou. Silikon je také vhodný pro tmelení spár v kontaktu s pitnou vodou a v prostředí bazénů s koncentrací chlóru do 1 mg/litr. Pro styk s pitnou vodou je tmel vhodný až po kompletním vytvrzení tzn. po minimálne 7 dnech.

Upozornění

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči. Zamezte zasažení očí a kontaktu s kůží. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

  • vysoce lepivý
  • dlouhodobě elastický
  • fyziologicky nezávadný
  • odolný vůči působení mořské vody
MSDS_gs202_cz.pdf Bezpečnostní listy