FA890 HIGH TEMPERATURE SEAL

Vysokoteplotní tmel

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

illbruck FA890 je elastický 1-komponentní neutrální silikon. Tmel je nekorozivní, neovlivňuje většinu kovových povrchů a díky své teplotní odolnosti je určen pro aplikace se zvýšenými nároky na odolnost vysokým teplotám.

Použití/účel

Tmel byl vyvinut pro potřeby utěsnění spár a lepení při stavbě pecí, topných zařízení, komínových těles, krbů a domácích spotřebičů jako jsou například trouby a varné konvice.

Upozornění

Během vytvrzování vydrží FA890 maximálně +40°C. Po celkovém vytvrzení je silikon schopen vydržet 2000 hodin nepřetržité při teplotní zátěži až +250 °C bez ztráty svých vlastností. Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení. Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule může dojít ve styku podkladní plochy a tmelu ke vzniku skvrn následkem působení látek. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád a pro spojení okrajů izolačních skel. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo minimálně odtékající vody nebo pro aplikace pod vodou.

  • Dlouhodobá teplotní odolnost až +250 °C
  • Minimální zápach při vytvrzování
  • Skvělá odolnost vůči stárnutí
  • Snadná a rychlá zpracovatelnost
MSDS_fa890_cz.pdf Bezpečnostní listy
FA890-datasheet csCZ v1.pdf TDS