Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

PU700
Stenlim

1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial.

Användningsområde

Utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor.

Certifikat

 • Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement.
 • Snabbindande kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C).
 • Ca 3 gånger starkare än ”vanliga” monteringslimmer.

Installation & montering

 1. Använd handskar och skyddsglasögon
 2. Skaka flaskan kraftigt minst 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 3. För mursten med bredd <200mm läggs en jämn limsträng på ca 40mm Ø i mitten på murstenens långsida och kortsida.
 4. För mursten >200mm behövs 2 limsträngar som läggs ca 40mm från ytterkant mot mitten så att de inte blir angripna av solljus.
 5. Efter några sekunder blir limsträngen till en tunn film och fixering av sten skall ske omgående eller inom 5 minuter.
 6. Med pistol:
 7. Limflödet regleras med justerskruven på pistolen.
 8. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 9. Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 10. Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.

Teknisk information

Teknisk data 
Densitet20 - 30 kg/m³
TorktidÖppentid 5 minuter, hanterbart efter 15 minuter och full styrka efter 24 timmar. (4 cm limsträng vid 23ºC och 50 % RF).
Temperaturbeständighet -40ºC till +90ºC, temporärt +130ºC.
Användningstemperatur -5ºC till +35ºC. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Draghållfasthet100 kg/cm² DIN 53455
ÖvermålningsbarhetKan övermålas efter genomhärdning.
KemikaliebeständighetSöt-, salt- och kalkvattenbeständig, tål svaga syror och frätande blandningar.
LagringLagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid12 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet på förpackningen (EXP).
BrandklassDIN 4102 B3 DIN 4102
ÖvermålningsbarhetKan övermålas efter genomhärdning
Värmeledningsförmåga40 mW/m.K
  Nedladdningar

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg