Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

PU700
Stenlim

1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial.

Användningsområde

Utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor.

Certifikat

 • Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement.
 • Snabbindande kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C).
 • Ca 3 gånger starkare än ”vanliga” monteringslimmer.

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara rengjorda från formolja, sand, damm etc.
 • Kontaktytan kan fuktas med vatten (blomsterspruta) före skumning om ytorna är torra och en snabbare härdning önskas (gäller inte vid arbete i minusgrader).
 •  Omkringliggande ytor golv etc. täcks med plast eller papp.

Installation & montering

 1. Använd handskar och skyddsglasögon
 2. Skaka flaskan kraftigt minst 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 3. För mursten med bredd <200mm läggs en jämn limsträng på ca 40mm Ø i mitten på murstenens långsida och kortsida.
 4. För mursten >200mm behövs 2 limsträngar som läggs ca 40mm från ytterkant mot mitten så att de inte blir angripna av solljus.
 5. Efter några sekunder blir limsträngen till en tunn film och fixering av sten skall ske omgående eller inom 5 minuter.
 6. Med pistol:
 7. Limflödet regleras med justerskruven på pistolen.
 8. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 9. Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 10. Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.

Hälsa och Säkerhet

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Förpackning

500 ml flaska (12/kartong)

Observera

 • Ej för ytor belagda med silikon, teflon, polyeten eller formolja. 
 • Tål inte UV-ljus.
 • Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder fogpistol.

Rengöring

Ohärdat lim avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat lim avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
Innehåll Polyuretanskum / lim
Vatten och fukttålighetEN 204/205D4
BrandklassEN 13501-1Klass E
ÖppentidInternt test vid 23°C och 50% RH

~8 minutet

Full styrka uppnås efter 24 timmar.

AnvändningstemperaturFlaska får inte utsättas för temperatur över 50°C.

+5°C till +35°C

Flaska bör vara +10°C till +30°C för bästa resultat; flaska kan kylas eller värmas i t.ex. kranvatten.

Produkten kan om försiktighet iakttas användas ner till -5°C. Vid minusgrader skall ytan vara torr (fri från tunna och ibland osynliga islager som kan bildas på material i minusgrader) och räkna med förlängd härdtid.

Temperaturbeständighet 

-40°C till +90°C

Klarar kortare tid upp till +130°C

Lagringstid

Lagras torrt mellan +10°C till +30°C.

12 månader
Bäst före datum Se förpackning
(EXP)

 

  Nedladdningar
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg