Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

ME508
Duo-membran EW

ME508 är ett fukttåligt, icke-vävt fleecemembran med ett självhäftande skikt över hela ytan vilket ger perfekt vidhäftning och god ångspärr.

Användningsområde

 • Används för tätning av fönster/dörr -fogar
 • Kraftfull, tillförlitlig och flexibel självhäftande fästyta som fäster på i princip alla underlag (t.ex. murverk, betong, PVC, metall, trä och alla vanliga isoleringsmaterial (EPS, XPS, PUR-skum)) vilket gör appliceringen snabb och enkel.
 • Kan användas både inomhus och utomhus.

  Miljöbedömningar

 • BASTA
 • Byggvarubedömningen: Accepteras
 • Sundahus: B
 • Svanens husproduktportal: Listad
 • Helt självhäftande
 • Fukttåligt, icke-vävt kompositmembran med tvådelad skyddsremsa
 • Lätt att fästa
 • Sekundärtätning vid fönstermontage

Installation & montering

Applicering på fönster:

 • Om membranet ska fästas i ”E”-form ska fönstret monteras först. Ta bort ena halvan av den delade skyddsremsan på membranets självhäftande baksida (utan tryck) och fäst membranet mot fönstrets insida med minst 10 mm kontaktyta överallt. Membranet kan fästas i ett enda stycke genom att det viks tillbaka i hörnen. Du kan också fästa fyra separata remsor med 50 mm överlappning i varje hörn samt vid start- och slutsektionerna. Pressa fast med en skarvrulle.
 • Om membranet ska fästas i ”W”-form ska detta göras innan fönstret monteras. Ta bort den smala skyddsremsan från membranets tryckta sida och fäst det på fönsterkarmens ytterkant på en lämplig plats (hellre på släta ytor än över skarvar mellan två profiler). Fäst membranet i en sammanhängande sektion längs alla fyra sidor av fönstret. Ge 20 mm extra slack i varje hörn så att det bildas en ”ögla” och vik ihop membranet med fästytorna mot varandra. Se till att änden överlappar startpunkten med 50 mm. När membranet sitter fast monteras eventuella fästanordningar ovanpå.
 • För att förbättra värmeisoleringen innanför fogen och förhindra köldbryggor rekommenderar vi att illbruck FM330 Flexskum appliceras i fogen och får härda ordentligt innan ME508 fästs på konstruktionen.

Applicering på konstruktion:

 • Kontrollera att fönstersmygen är i gott skick och att det inte finns löst material, smuts, dam eller andra ämnen som förhindrar vidhäftning. Om det är nödvändigt (beroende på ytförhållanden, omgivningstemperatur eller fuktighet) kan du först applicera primer ME902 eller ME904 på fästytan. Ta bort den tvådelade skyddsremsan från membranets baksida och fäst det mot fönstersmygen. Se till att det inte bildas veck på membranet eller glapp i hörnen (justera membranet om det behövs). Pressa fast med en skarvrulle. Eventuella mindre glapp/hål i hörn eller runt fästanordningar tätas med fasadfogmassa SP519 eller SP525.
 • Om det behövs kan membranet gipsas eller målas över efter 48 timmar. Vi rekommenderar att du gör en mindre testapplicering på de aktuella materialen innan du går vidare.
 • När ME508 används som sekundärtätning skall produkten klistras i ett stycke (utan skarv) under fönstret på fönstersmygen och minst 100 mm upp på varje sida vertikalt, 

Teknisk information

EgenskapTestmetodResultat
Kompatibla lim/fogmassor 

På den självhäftande sidan: OT015, OT300, OT301, Bitumen (ex.ME110).

På fleece sidan: Hybrid för att täta kanter ex. SP519. *Hybridprodukter ej kompatibla med den självhäftande ytan,

Byggmaterialklass DIN 4102B2 (normal brännbarhet)
Reaktion vid brandpåverkanEN 13501-1Klass E
Koefficient eller
diffusionsresistens
DIN EN
ISO 12572
 0,4–20 m
Motstånd mot vattengenomträngningEN 1928W1
SlagregnsmotståndEN 10271050 Pa
LuftgenomsläpplighetEN 1026<0.1 m³/[h.m(da Pa)n]
Kompatibilitet med
byggmaterial
DIN 52452Uppfyller kraven
UV-beständighet 9 månader (Fleece sidan)
Styrkan på själfhäftande sidan 30N/25mm
MaterialtjocklekEN 1849-2 0,6 mm
Användningstemperatur -40°C till +80°C
Appliceringstemperatur -10°C till +45°C
Förvaring Förvaras torrt och i skugga
Lagringstid 24 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalförpackning
*Det laminerade självhäftande skiktet sitter 1 till 6 mm från kanten
**Vid vissa appliceringstemperaturer eller på mycket absorberande ytor kan även primer ME902 eller ME904 användas för att förbättra vidhäftningsförmågan och resultatet
  Nedladdningar

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg