Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

FM610
Fogskum Helår

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Användningsområde

För montering, drevning och isoleringrunt dörr- och fönsterkarmar, utfacknings partier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong lättbetong element och för genomföringar under mark.

  • Expanderar i minusgrader
  • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
  • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
  • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

Installation & montering

  • Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr,skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp ochner.
  • Fyll endast ca 50% av det tilltänkta utrymmet eftersomfogskummet fortsätter att expandera under härdningen.För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så attså att du slipper att skära av överskottet.
  • Flera lager skum bör fyllas i omgångar medvattensprayning mellan varje lager.
  • Skydda skumfogen mot UV-ljus.

Teknisk information

Teknisk information
TorktidKlibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym,
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur -10°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i
kranvatten till rumstemperatur.
CellstrukturFin.
ÖvermålningsbarhetKan övermålas efter genomhärdning.
KemikaliebeständighetGod
Densitet25 - 35 kg/m³
Draghållfasthet116 kPa DIN 53455
Skjuvhållfasthet59 kPa DIN 53422
Tryckkraft61 kPa vid 10% tryckpåkänning ISO 844
Deformation< 10% tillåten
Brottöjning15% DIN 53455
Vattenabsorbering0.2% (kg/m²) EN 1609
Värmeledningsförmåga36 mW/m.K EN 12667
LjudisoleringIndex upp till 60db ift rapport
LagringLagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid24 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet
på förpackningen (EXP).
ÅtgångVolymökning efter applicering:
500 ml flaskan ger upp till 22 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
750 ml flaskan ger upp till 33 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
BrandklassB3 DIN 4102
Nedladdningar

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg