Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

FM610
Fogskum Helår

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfacknings partier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong lättbetong element och för genomföringar under mark.

 • Expanderar i minusgrader
 • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
 • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
 • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
 • För en snabbare härdning kan kontaktytan fuktas med vatten (blomspruta) före skumning(gäller inte i minusgrader).
 • Täck omkringliggande ytor då eventuellt spill kan vara svårt att avlägsna.

Installation & montering

 • Använd handskar och skyddsglasögon. Skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr, skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp och ner. Tryck försiktigt för att få rätt flöde.
 • Fyll endast ca 50% av det tilltänkta utrymmet eftersom fogskummet fortsätter att expandera under härdningen. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så attså att du slipper skära av överskottet.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager. Varje lager behöver bilda skinn och delvis härda innan nästa lager appliceras.
 • Skydda skumfogen mot UV-ljus.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas. Fogskummet levereras i tryckbehållare färdigt för användning. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar pistolmunstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material.

Förpackning

 • 500 ml flaska (12/kartong)
 • 750 ml flaska (12/kartong)

Observera

 • Rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor.
 • Ej lämpligt för rörelseupptagande fogar.
 • Får inteutsättas för UV exponering.

Rengöring

Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdatskum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
TorktidEN 17333-3Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på volym,
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet  -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur  -10°C till +35°C. Angivna temperaturer används som indikation då skumkvallitet även är beroende av luftfuktighet, flasktemperatur och flaskans ålder. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i
kranvatten till rumstemperatur.
Cellstruktur Fin.
Övermålningsbarhet Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet God
DensitetEN 17333-120 - 30 kg/m³
DraghållfasthetEN 17333-4

105 kPa

SkjuvhållfasthetEN 17333-4

58 kPa

 

KompressionsmotståndEN 17333-455 kPa vid 10% tryckpåkänning
Deformation < 10% tillåten
Brottöjning 15% DIN 53455
VattenabsorberingEN 16090.2 (kg/m²)
VärmeledningsförmågaEN 1266736 mW/m.K
Ljudisoleringift rapport Index upp till Rs,w 60db, ift rapport
Lagring Lagras torrt.
Lagringstid Lagras upprätt och torrt i upp till 24 månader i oöppnad originalförpackning vid +15°C till +30°C. Se bäst-före-datumet
på förpackningen (EXP). Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Åtgång Volymökning efter applicering:
500 ml flaskan ger upp till 22 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
750 ml flaskan ger upp till 33 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
BrandklassDIN 4102-1B3
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg