FM610 MULTI HANDHELD FOAM

Handschuim Pro

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

1-component polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK-, HCFK- en HFK-vrij (ozononschadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).

Gebruik/doel

Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.: scheidingswanden met plafonds, scheidingswanden onderling, stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur, stel- en montageruimten tussen prefab elementen, aansluitnaden van nokken, kepers en dakkapellen, doorvoeringen van leidingen en pijpen en het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling.

• Voor de verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
• Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
• Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
• Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.
• FM610 Handschuim wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.
• Mag niet worden blootgesteld aan UV.
• Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.

• Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.
• Draag handschoenen en veiligheidsbril.
• Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.
• Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

  • Universeel toepasbaar
  • Professionele kwaliteit
  • Bestand tegen warmte en vele chemicaliën
  • Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
  • Lage na-expansie
  • Zeer goede akoestische eigenschappen
  • Langere houdbaarheid: 24 maanden
Veiligheidsblad FM610 v10 nl-NL Veiligheidsblad
Productblad FM610 MULTI HANDHELD FOAM nlNL v2 TDS