Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

FM330
Flexskum

1-komponent fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. Skummet levereras i en tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil. Vid applicering jäser skummet när det lämnar flaskan och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar och övrigt material som är känsliga för tryck.

 • Total rörelseupptagning upp till 50%
 • Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
 • Expanderar i minusgrader
 • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
 • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
 • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc
 • Vid behov fukta kontaktytan med vatten (blomspruta)före skumning (gäller inte vid arbete i minusgrader).
 • Täck omkringliggande ytor.

Installation & montering

 • Använd handskar och skyddsglasögon. Skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 • Fyll utrymmet < 90 % med pistol eller < 80 % medmunstycke, expanderingen fortsätter under härdning. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
 • Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på pistolen.
 • Flera lager skum bör fyllas i omgångar med ev.vattensprayning mellan varje lager. Tillse att underliggande lager har härdat tillräkligt för att bära nästa lager.
 • Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 • Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 • Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.
 • När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistoloch munstycke rengöras och igenom sprutas med AA290 skumborttagare.
 • Skydda skumfogen mot UV- ljus.

Hälsa och Säkerhet

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetetpåbörjas.

Beskrivning

1-komponent fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil. Vid applicering jäser skummet när det lämnar flaskan och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Förpackning

880ml flaska (12/kartong)

Kulör  Vit

Observera

 • Rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor.
 • Får inte utsättas för UV exponering.
 • Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder skumpistol.

Rengöring

Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdatskum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
TorktidEN 17333-3Klibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter ~45 minuter beroende på volym,
luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet  -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur  -10°C till +35°C. Angivna temperaturer används som indikation då skumkvallitet även är beroende av luftfuktighet, flasktemperatur, flaskans ålder och om skumpistol används. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i
kranvatten till rumstemperatur.
Cellstruktur Fin.
Övermålningsbarhet Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet God
DensitetEN 17333-115 - 25 kg/m³
DraghållfasthetEN 17333-4

69 kPa

SkjuvhållfasthetEN 17333-4

49 kPa

 

KompressionsmotståndEN 17333-411 kPa vid 10% tryckpåkänning
Total rörelseförmågaEN 17333-4Upp till 50%
VattenabsorberingEN 16090.2 (kg/m²)
VärmeledningsförmågaEN 1266736 mW/m.K
Ljudisolering

EN 10140-1

EN 10140-2

EN 717-1

Index upp till Rs,w 60db, ift rapport
Lagringstid Lagras upprätt och torrt i upp till 24 månader i oöppnad originalförpackning vid +5°C till +30°C. Se bäst-före-datumet
på förpackningen (EXP). Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Åtgång 880 ml flaskan ger upp till 32 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH. Används pistol ges upp till 40 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
BrandklassDIN 4102-1B3
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg