Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken

London City Island, Storbritannien

Färdiggjuten betongkonstruktion tillsammans med illbrucks SP525 Fasadfogmassa

Fastighetsutvecklaren Ballymore har en imponerade återbyggnadstakt på den sanerade halvön Leamouth i London, Planen visar byggnation av 11 byggnader, med start av fyra höga lägenhetskomlex. Hastigheten på färdigställande har hittlls haft en imponerande takt. De höjer sig 11 till 18 våningar och är byggda med murverk och lastupptagande sandwich paneler, Marknaden för bostäder växer snabbt, men det råder brist på byggnadsarbetare på den brittiska marknaden. Detta leder till en eftefrågan på snabba och kompakta konstruktionsmetoder med minmal arbetskraft. Hurks Prefab Beton BV producerar panelerna i Vedlhoven Holland, och monterar dem på plats i London.   

London City Island, Leamouth, E14 är ett prestigeprojekt för Ballymore . illbruck fick förfrågan att leverera fogmassa och en lösning för en lufttät konstuktion och där det krädes även en väderförsegling där Hurks prefab element användes.

Lösningar

illbruck SP525 Fasadfogmassa – tillverkad  Traunreut, Tyskland

SP525 har använts på projektet London City Island som lufttät försegling på insidan i vägg/ vägg anslutning och vägg/golv anslutning. Kvarter J har en ljus tegefasad och standard SP525 kulör. På de ställen där man inte kunde matcha de speciella kraven på fasaden, där tillverkade illbruck en SP525 vi icke standardutförande för att matcha teglet, - RAL 1013 Ostron vit. Resultatet ser fantastiskt ut!

Teknologin

Vad är hybrid teknologi? Enkelt uttryckt är det kemi där man har en optimal balans mellan kemiskt resistens, elastisitet, temperatur motstånd och andra kemiska egenskaper. SP525 är utan silikoner, isocyanater, lösningsmedel. Produkten är lätt att använda och ger en långsiktig försegling och möter kravet på design,