Utforska våra varumärken

London City Island, Storbritannien

Fastighetsutvecklaren Ballymore har en imponerade återbyggnadstakt på den sanerade halvön Leamouth i London, Planen visar byggnation av 11 byggnader, med start av fyra höga lägenhetskomlex. Hastigheten på färdigställande har hittlls haft en imponerande takt. De höjer sig 11 till 18 våningar och är byggda med murverk och lastupptagande sandwich paneler, Marknaden för bostäder växer snabbt, men det råder brist på byggnadsarbetare på den brittiska marknaden. Detta leder till en eftefrågan på snabba och kompakta konstruktionsmetoder med minmal arbetskraft. Hurks Prefab Beton BV producerar panelerna i Vedlhoven Holland, och monterar dem på plats i London.

London City Island, Leamouth, E14 är ett prestigeprojekt för Ballymore. illbruck fick förfrågan att leverera fogmassa och en lösning för en lufttät konstuktion och där det krädes även en väderförsegling där Hurks prefab element användes.

Lösningar

SP525 Fasadfogmassa i prefab konstruktion. Den tillverkas i Traunreut, Tyskland har använts på projektet London City Island. En lufttät försegling på insidan i vägg/vägg anslutning och vägg/golv anslutning. Projektets kvarter J har en ljus tegelfasad och standard SP525 kulör. På de ställen där man inte kunde matcha de speciella kraven på fasaden, där tillverkade illbruck en SP525 i specialkulör för att matcha teglet, RAL 1013 Ostron vit. Resultatet ser fantastiskt ut!

Teknologin

Vad är hybridteknologi? Enkelt uttryckt är det kemi där man har en optimal balans mellan bland annat kemisk resistens, elasticitet och temperaturmotstånd. SP525 är utan silikoner, isocyanater, lösningsmedel. Produkten är lätt att använda och ger en långsiktig försegling som möter kravet på design och funktion.