Utforska våra varumärken

illbruck webinar & utbildning

Välkommen till illbruck utbildning – kunskap på dina villkor 

Världen förändras i allt snabbare takt, och att hålla sig ajour med allt – från nya produkter och lösningar till brand- och miljökrav – kan vara en svår utmaning. Lägg därtill ett alltmer digitalt arbetssätt. Som en del av vår service erbjuder vi därför digitala utbildningar såväl som produktutbildning på plats. 

Varje illbruck utbildningstillfälle leds av våra representanter som besitter ledande tekniska specialistkunskaper inom respektive område.  

Vill du boka ett utbildningstillfälle för din personal?