Membran og tape

Her finner du ofte stilte spørsmål om membraner og tape...


Hva menes med en intelligent membran?

De intelligente membranene er såkalte på grunn av deres evne til å ventilere frukt ut av strukturen gjennom den variable sd-verdien. (ekvivalent luftlagstykkelse) hvorved når den lokale fuktigheten øker, reduseres SD-verdien (membranen blir mer åpen for diffusjon). Under mindre fuktige forhold skjer det motsatte, sd-verdien øker og produktet blir mer diffusjonstett.

Kan en membran utsettes for lengre perioder med vær og UV-stråling?

En EPDM-membran kan utsettes for både vær og UV-stråling i det uendelige. En typisk membran (ikke EPDM-materiale) bør normalt dekkes til innen noen uker eller måneder etter installasjon for å opprettholde ytelsen. Noen membraner må dekkes innen 6 til 12 måneder på grunn av risikoen for å bli nedbrutt av UV-stråling. Selv om de fleste membraner i serien normalt tåler 600Pa-støt, er de normalt sekundære tetninger på grunn av å være beskyttet av regndeksel eller foringer som fungerer som den primære værbeskyttelsen.