Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP600 ILLMOD 600

illmod 600

Tepelne izolačná, vodotesná a UV stabilná komprimovaná páska, ktorá umožňuje utesnenie špár od 2 mm do 40 mm. Overená životnosť 20 rokov!

Aplikácia

TP600 illmod 600 je predstlačená impregnovaná penová páska, ktorá sa osvedčila hlavne pri potrebe dlhodobého utesnenia špár proti priechodu hnanej dažďovej vody. Používa sa v stavebných špárach, kde je veľmi cenená jej schopnosť vyrovnať rozmerové tolerancie. 

Certifikát

 • zaručená odolnosť proti hnanému dažďu do 600 Pa
 • zvýšená tesnosť proti hnanému dažďu do 1350 Pa podľa stupňa stlačenia pásky (nutná konzultácia s technickým oddelením tremco illbruck)
 • CE podľa ETA-05/0058
 • páska je pretierateľná bežnými disperznými farbami
 • aplikácia možná za akejkoľvek teploty 
 • odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom 

Príprava

Potrebné pomôcky

 • Na inštaláciu sú potrebné: meracie pásmo, špachtľa, nožnice alebo nôž a v niektorých prípadoch aj drevené klinky

Spracovanie

 • Po zistení šírky špáry zvoľte správny rozmer pásky (viď. tabuľka)
 • Po otvorení role odrežte stlačený koniec pásky a postupne odstraňujte ochrannú fóliu zároveň s vkladaním pásky do špáry 
 • Pri špárach na seba kolmých sa konce pásky ukončujú na tupo, pričom tesný spoj dosiahnete ponechaním jednej pásky o cca 1cm/m dlhšej a jej pritlačením na druhú
 • Boky špáry, tzn. steny definujúce hĺbku špáry by mali byť rovnobežné (odchýlka max. 3°). Podklad musí byť očistený od voľných častíc, zvyškov malty a pod. 
 • Pásku aplikujte čo najrýchlejšie po odstránení ochrannej fólie. Nerovnosti povrchu stien špáry sa vyrovnajú elasticitou pásky. Pásku aplikujte min. 2 mm za hranu špáry. Pri vlhkých špárach môže dôjsť k neutralizácii lepidla pásky, preto by mala byť na mieste fixovaná vložením drevených klinkov, pokiaľ nedôjde k jej expanzii 
 • Následne musia byť klinky odstránené. Pri spracovaní s farbami, inými tesniacimi hmotami a prírodným kameňom je potrebné overiť znášanlivosť. Páska nesmie prísť do kontaktu s riedidlami a agresívnymi chemikáliami

Tipy na inštaláciu pásky na okná

 • Pásku TP600 illmod 600 pri aplikácii na rám otvorovej výplne na rohu rámu prerušte
 • Napojenie pásky riešte spojom na tupo
 • Pásku nie je možné použiť na utesnenie vodorovných špár parapetov a všade tam, kde môže dôjsť k vytvoreniu tlaku vodného stĺpca

Tipy na monolitické konštrukcie

 • Pri montáži pásky do prefabrikovaných dielcov vložte do špár dištančné rozpery, aby ste predišli nadmernému stlačeniu pásky
 • Pri kontakte pásky s veľmi savými povrchmi odporúčame impregnáciu stien špáry ME901 alebo ME902

Popis

Impregnovaná jednostranne lepiaca polyuretánová tesniaca páska so štruktúrou otvorených buniek. Na impregnáciu je použitá syntetická živica.

Forma dodania

Páska je dodávaná predstlačená v roliach jednostranne potiahnutá lepidlom.

Farba: šedá

Rozmery 
 
Hĺbka/šírka pásky (mm)Šírka tesnenej špáry (mm)
   10    1
   10    2
   15    2
   10    3
   15    3
   15   3-7
   20   3-7
   15   5-10
   20   5-10
   15   7-12
   20   7-12
   20   8-15
   30   8-15
   20  10-18
   25  10-18
   30  10-18
   25  13-24
   30  13-24
   35  17-32
   40  17-32
   40  22-40
   50  22-40
 
 

Dôležité upozornenie

Pri nedodržaní zasunutia pásky do špáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia špár, ktoré sú na úrovni vonkajšej roviny fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dôjsť k drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť produktu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelno technické vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.

Vyvarujte sa priesaku hnanej dažďovej vody pozdĺž kontaktných materiálov. Neošetrené drevo alebo savé a porézne povrchy by mali byť pred inštaláciou pásky ošetrené pomocou impregnácie.  

Technická specifikace

 
VlastnosťNormaKlasifikácia
Reakcia na oheňEN 13 501-1B-s1-d0
Požiarna odolnosť v zvislej špáreEN 13 501-2EI90-180*
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ10   0,048 W/m.k
Súčiniteľ difúzneho odporuEN ISO 12 572μ ≤ 100
Tepelná odolnosť -30 °C ažž +90 °C
Špárová prievzdušnosťEN 1026a≤0,1 m3 /[h · m · (daPa)n]
Vzduchová nepriezvučnosťEN ISO 717-1až 52 dB
Odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027štandardne 600 Pa (pri splnení aplikačných podmienok uvedených v technickom liste)
Zvýšená odolnosť proti hnanému dažďuEN 1027až 1350 Pa (pri špecifickom stlačení a príprave špáry, detailné informácie na vyžiadanie)  
Odolnosť proti poveternostným vplyvomEN 1027600 Pa po 20 rokoch vystavenia pásky poveternostným vplyvom (inštalácia dňa 04. 08. 1995) s externým monitoringom MPA
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Doba skladovania doba 24 mesiacov
 
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina