Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP340
Lepidlo na predsadené okná

SP340 je určené na vytvorenie lepených spojov vyžadujúcich vysokú počiatočnú kohéznu pevnosť.

Aplikácia

SP340 je určené na vytvorenie lepených spojov vyžadujúcich vysokú počiatočnú kohéznu pevnosť. Lepidlo bolo špeciálne vyvinuté a určené na fixáciu nosného profilu pre predsadené okná PR007. Ten je spravidla lepený na podklady ako sú betón, pórobetón, keramická tvarovka, vápenno-piesková tehla a drevo. Po vytvrdnutí tvorí lepidlo elastický spoj s maximálnou pevnosťou v ťahu cca 28kg/cm2.

 • veľmi vysoká pevnosť spoja po vytvrdnutí
 • veľmi dobrá priľnavosť na rad pokladov
 • neobsahuje izokyanáty, silikón a rozpúšťadlá
 • bez zápachu pri spracovaní

Spracovanie

 • Hrúbka vrstvy lepidla závisí na aplikácii/účele použitia
 • V normálnom prípade sa lepená medzera pohybuje medzi min. 1 a max. 6mm
 • Lepidlo sa nanáša priamo z kartuše/salámy pomocou ručnej alebo vzduchovej pištole. Ideálne v podobe prúžku s trojuholníkovým prierezom, ktorý zabezpečuje dodávaná aplikačná špička
 • K spojeniu oboch lepených plôch musí dôjsť skôr, ako sa vytvorí povrchová nelepivá kôra na lepidle, tzn. do 10 minút
 • Lepidlo sa nanáša v prípade aplikácie na PR007 nosný profil pre predsadenú montáž v dvoch paralelných prúžkoch, cca 2 cm od kraja profilu. Viac informácií viď. technický list k PR007

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52451-A1,6 g/cm3
Viskozita pri spracovaníEN 27390stabilné
Vytvorenie povrchovej kôry cca 10 min. (pri 23 °C a 50 % R.V.V.)
Doba vytvrdnutia  cca 2,8 mm za 24 hodín
ZmrštenieDIN 524510,025
Modul pri 25% predĺženíDIN 53504 S20,8 N/mm2
Modul pri 100% predĺženíDIN 53504 S21,7 N/mm2
Pevnosť v ťahuDIN 53504 S2cca 2,8 N/mm2
Predĺženie pri pretrhnutíDIN 53504 S2cca 350 %
Tvrdosť Shore ADIN 53505cca 52
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť -40 °C až +90 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty